ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗದ
ಮೇಲೆ
ಲಿಂಗ
ಕಾಣಲ್ಪಡುತಿಪ್ಪುದಯ್ಯ.
ಅಂಗದೊಳಗೆ
ಪ್ರಾಣವಿಪ್ಪುದಯ್ಯ.
ತನುವಿನ
ಮೇಲಿಪ್ಪ
ಲಿಂಗವ
ಮನದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಯತಮಾಡಿ
ನೆರೆಯಲರಿಯದೆ
ಧನ
ಕಾಮಿನಿಯರ
ಭ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ
ಜಿನುಗುವ
ಮನುಜರಿಗೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದೇನೋ
ಹೇಳಾ?
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.