ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಅಂತು ನಿನ್ನ ದಾಯಾದ್ಧನಪ್ಪ ವಿಕಟನನುಂ ಪಟ್ಟಮಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದಲ್ಲದೆಯುಂ ನೀಂ ಬರ್ಪುದಂ ಕೇಳ್ಳು ಬಲವಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಲೆ ಬ ರುರ್ದಪನೆಂದು ಬಂದ ದೂತಂ ಪೇಳಿಲರಸಂ ರಾಜಮಾರ್ಗ೦ಬಿಟ್ಟು ಅರ

  • ಮಾರ್ಗದೊಳೆ ಪೊಗುರ್ತಿಗಳ

ಕ್ರೂರವ್ಯಾಘ್ರನನೇಭಕೆ ಸರಿಮುಡ ಕೊಳಾಹಳಾಂದೋಳಭೋ ! ರಾರಣಾಂತದೊಳ ಭೆದದೋದವಿಂ ಬಪ ನ್ನೆಗಂ ಕಾರ್ಮುಕ | ಜ್ಞಾರಾವಂ ಮಿಗೆ ಬಾಣವಂ ಸುರಿಯುತುಂ ವ್ಯಾಧರ್ಕಳೆಯಂದು ಸಂ || ಪಾರಂನಾಡಿದರೆನ್ನ ಭೂಪಬಲವಂ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಬೆಂಬಿನ೦ | ೧೩೨ ಅಂತು ಬೆಂಬತ್ತೆ ಭಿಲ್ಲರ್ಗಳ್ಳದ ಗವುಡು | ವಲ್ಲಭನಂ ಸಾರ್ದೊಡಲ್ಲಿ ಏಾವಿನ ಭಯದಿಂ | ತಲ್ಲಣಿಸುವಂತಿರಯ್ಯನ || ಗಿಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತೆಂದು ನೃಪತಿ ದುಃಖಿತನಾದಂ | 24 ಅಂತು ದುಃಖಿತನಪ್ಪಂತು ಕಿರಾತಕಡೆ ಪ್ರಹಾರವರ್ನನ ಬಲಮಂ ನಿ ರ್ಮೂಲಮಂ ಮಾಣಾಗಳನ೦ಬೆಯನ್ನ ಕೈಯೊಳಿದ ಕುಮಾರಸಹಿತ ಮೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ರ್ತುದುಂ, ಆರ್ದೊಂದು ಫೆರನಕ್ಕೆ ೨೦ || ಶಾರ್ದೂಲಂ ಮೇವಾಯಲಾನಂಜೆ ಕರಂ | ಸಾದು” ವನದಿಂ ಕರಾಗ್ರದೊ | ಆರ್ದ ಕುಮಾರನನರದೊಳೆ ಬಿಸುಡಲೊಡಂ | ಅಂತಶಿಶು ಸವಿಾಪದೊಳಿರ್ದ ಕಪಿಲಾಸವದೊಳೆ ಪ್ರಗುವುದುಮಲ್ಲಿಗಾ ಪುಲಿ ಸಾಯಿಡಂ ಮುನ್ನ ಶರಯಂತ್ರ ಮನ | ತ್ಯುನ್ನ ತಿಯಿಂ ಶಬರರೊಲ್ಲು ಕಪಿಲಾಸವದೊಳೆ ? ಚೆನ್ನೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಿ ಯಂ | ತ್ರ ನೆಳ್ಳನೆ ಪುಲಿಯ ಗೋಣನಖಿಯಿತ್ತಾಗಳೆ | RAM 028 02