ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ ವಾರ್ಧಿಯೊಳೊಪ್ಪುವ || ಬಾಡಬಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಯರ್ವಾನಳನಂ || ನೋಡಲೆ ಬರ್ಸ 6ತಿರ್ದುದು | ನೀಡುಂ ಕೆಂಪಡರ್ದು ಸಂಜೆಯೊಳೆ ರವಿಬಿಂಬಂ || fe ಅಂತು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದೊಳೋಲಗಮಂ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ೦ ಮಾಡಿ ಕುಳಿರ್ದು ದ್ವಾರಿಕನಂ ನೋಡಿ ಏಕಾಂತಮಂ ಪೇ ಟೆನೆಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂ ಕರೆಯೆನಲವನಾತನಂ ಕರೆವುದುಂ - ಮೆಯ್ದ ಕೃತಾವೆನುತೆನು | ತೊಯ್ಯನೆ ಪದವಿ ಡುವೆ ಬಂದು ನೃಪತಿಗೆ ನಲವಿ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಪರಸಿ ನಿನಗೆ || ಗೆಯಿಂದೊಡರಸ ಚಿತ್ರವಿಸೆಂದು | ಅಂತರಸಂಗಾಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂತೆಂದಂಸಕಲಾಧರಣಹಾನ್ಸಿತೆ ಕ || ೩ ಕೆಯೊರ್ವಳೆ ನನ್ನ ಬಗೆ ಬಂದೆನಗೀಮಾ | ಣಿಕವಂ ಕೊಟ್ಟಿ೩ ದಿರೊಳೆ || ಮುಕುಳತಕರಕಮಳೆಯೂಗಿ ಮುತ್ತಿಂತೆಂದಳೆ | ನಾಳ ಮಗಧೆ ಕನಣುಗನ ! ಪಾಳೆಯಮೂಾಠಾವನೆಯ್ಲಿ ಬಿಡುಗುಂ ತದ್ದೂ | ಪಾಳಂ ಸತ್ಯ ವದಿಂ ಪಾ | ತಾಳಕ್ಕೆಯ೦ದು ನಿನಗೆ ರಾಜ್‌ಮನೀವಂ | ಅವಲ್ಲದೆಯುಂ , ನಿನ್ನ ಶರೀರಂ ವಂಶಂ || ಚೆನ್ನಾ ದಾದೆನಗೆ ನೀನೆ ಪತಿಯಾದಪ ಮ | ತನ್ನ ಗಲೋಕಂ ನಿನಗೆ ! ಕ್ಯಂ ನೆಟ್ಟನೆ ನಂಬು ಮಧ್ವಚೋವೃತ್ತಳಮಂ | i