ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ.djvu/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರಚರಿತ ತರುಲತೆಗಳಖಲಾಪ || ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುದಂ ಕಂಡು ನರಕ | ಪರಹಿತವನಸಗದಿರ್ದೊಡೆ | ಮರದಿಂದತಿಕಪರಿ ಧರಣೀತಳದೊಳೆ ? ಪಾತಾಳಲೋಕವಿಜಯಂ | ಮಾತಂಗಕಸಿಪ್ಪಸಿದ್ದಿಯಾಯೆರಡುಂ ಮ # ೩ ತಿಸಕಲಾವತೀವಿ | ಖ್ಯಾತಿಯೆನುತ್ತವನಿಶಾಂತನಯಂ ನಲಿದಲ ! ಅನ್ನೆಗಂ ಪದೆಮಿಂದಂಟರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೆಚ್ಚಿಕೊಳಲೆಂದು ಕೈದಿಂ ಕಜ್ಜಳಂ | ಪುದಿದೆ ಒಪ್ಪಿರ್ದ ಆರಂಡ.ಎಂ ತೆಗೆದು ತನ್ನು ತ್ಸಾಹದಿಂ ಮುಚ್ಚುಳಂ | ಮುದದಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತು ಮಿರ್ಪ ಪದದೊಳೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿ೦ಜನಂ | ಕೆದರಿತ್ತೆಂಬಿನಮುರ್ಬಿ ಮರ್ಬ ಪರಿವತ್ರಂ ದಿಶಾಭಿತ್ತಿಯೊಳೆ | ೩೩ ಅಂತು ರ್ಪದ ಕಪಿಲೆಯೊಳಿ ಸೋದರರಂ ವಂಚಿಸಿ ಸ 1 ತೋದಯದಿಂ ನಿರ್ವಿಚಾರದಿಂ ಪರಚಿತಾ | ಈ ದಮನೆಸಗಲೆ ನೃಪಸುತ | ನಾವರದಿಂದಾಗುವಾನ್ವಿತಂ ಪೊಅಮುಟ್ಟಂ 48 ಅಂತು ಪ್ರೊ.ವಟ್ಟಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ೦ ಪೇಜ್ಜಿ ಮಹಾಗುರಾದಾರಕ್ಕೆ Wongo ಧಾತಳಸತಿ ಕಡುಪಿಂ | ರಾತ್ರಿಯೊಳಾಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ನಿತಂ ಗುಹೆಯುಂ ಪೊ | ಕ್ಯಾತೇತಾಗ್ನಿಯ ಕುಂಡದ || ಪುತ್ರಂಗಳ್ ಅಗಿ ಪುಸ್ತಕಮನೀಕ್ಷಿಸಿವಂ | هه می 9