ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


.೪೬ ಕಾವೃಕಲಾನಿಧಿ [೮ಕ್ಯಾಸಂ ಆವಾವ ದೇಶವಂ | ಧ್ಯಾನಂ ನಿಗೆ ತೊಲುತಿರ್ದರಸಕ ನವಿಂ | ಭಾವಿಸಿ ಬೆಸಸಿಟ್ಟುದು || ಗೇವಕ ಪದೆದೆನಗೆ ಕರ್ಣಕತುಕವಾಗಲೆ || ೧೬ತಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಳಿಡಂ ವನಿತೆಯು ಬಿನ್ನ ಪಕ್ಕೆ ಕಡುಮೆಚ್ಚಿ ನೃಪಾಲಕನೊಪ್ಪಲುರ್ವರಾ | ಜನಿತವಿಶೇಷನುಂ ಭುವನಕೋಶವನಾಕೆಯ ಕರ್ಣಕತುಕಂ | ಮನವನುರಾಗವುರ್ಕೆ ಮಿಗೆ ಪೇಲೋವಚಿದನಂಗನಾಥನ | ಸೈನನನಮಕ್ಕಿಕಾಭರಣನಪ್ರತಿಯಾಗಲಭಂಗವಿಕ್ರಮುಂ | ೧೬. | ಗದ್ಯ | ಇದು ನಿಖಿಳ ಬುಧಜನನ ನೋವನಜರನನಕರಕಿರಣಹದ 'ನ್ನ ಶ್ರೀಮದಭಂಗಟ್ಟಲಸದಾಂJಜವವಧುಕರ ವಧುಸೂದನನಂದನ ಸರಸಕವಿ ಚಂದರಾಜ ವಿರಚಿತ " ಅಭಿನವದಸಕುಮಾರಚರಿತೆಯೋಳೆ ಅವಂತೀಸ ಇಂದರಿ(ದರ್ಶನವರ್ಣನಂ ಪ್ರ ಶ ಸಂ