ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೧೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧}೦ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿ) [ಅಸಲ ಸುರುಚಿರ Jರತ v ರು ! ಪರವ ಹರಿವರ್ಷವೆಂಬುವಿವು ವರ್ಷo ತ | ↑ ರಿಯೆಸೆವ ತೆಂಕಲಿಕು Fo ! ತರಳದಿಳಾವೃತವವಂ ಕರಲ ಬಳಸಿರ್ಕುo ! ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ | ಜಂಬೂಫಲಮೊಂದಾಶಾ || ಸಂಬೇರವದಂತುಟಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿದಖಿಂ | ಜಂಬೂದ್ವೀಪವದಾದುದು | ಬಿಂಬಾಧರೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವುರ್ಮೀತಳಗೊಳಿ | ಆಜಂಬೂಫಲರಸನು || ವ್ಯಾಜದಿನಿಳಯಲ್ಲಿ ಪರಿಯಲದಖಿಂ ಜನಿಸಿ | ತ್ರಿಜಗದೊಳೆ ಹೆಮಂ ನಾ | ನಾಗನಸುಕ್ಷೇಮನುಂ ಬಜಾಯತನೆ ತ್ರೆ ! ಮತ್ತನಾಮೇರುಗಿರಿಯೊಳ್ ಜ್ಯೋತಿಥ್ಯಕ್ರಂ ತುದಿಯೊಳೆ | ವಾತೇಂ ಜಾಟಳದ ತೆವಿಗೆ ತಿರುಗುತಿರ್ಕು೦ | ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇರುವಿನೊಳಿ ನಿ | ರ್ಟೀತಂ ತದ್ಭ ಮಣನುದಯಮಸ್ಯಮಯಂಗಳ | - ಗ್ರಹಚಾರಸ್ಥಿತಿಯಿಂಗಂ | ಗ್ರಹಣವನಾವೃಷ್ಟಿಗಳೇ...... | ಮಹಿಯೊಳೆ ತೋಳಗುಮದಲಿ || ಸಹಜದೊಳಿರೆ ಸಕಲದೇಶದೊಳೆ ಸುಕ್ಷೇಮಂ || ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ ಪಂಚಾಶತ್ತೋಟವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಳೆಸೆವ ಧರಾದೇವಿಗೊಪ್ಪಿ ರ್ಪುದೆಂಗುಂ | ಕಾಂಚೀದಾನಂಬೊಲುಗೃಚ್ಛರನಿಧಿ ನೆಗಾಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತಂ। ....... ... ... .. C೧