ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದತಕುಮಾರಚರಿತ YY ಅವನೊಲ್ಲಿ ತನುಪನುಸಕ | ಲವಸನಂ ಕೊಂಡು ಬಿಸುಟು ತಂಬುಲವಂ ಸಂ | ಭವಿಸಿತ್ತು ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯo | ನವೀನವೆಂಬಂತೆನುತ್ತೆ ಮನೆಗೆಯಂದೆಂ | ೦೭೩ ಅಂತು ಎಂದು ಮುದೆವಸಂ ವದನದವಾಗ್ನಿ ಯವನವನಾಂತದೊಳರ್ಬಿಸೆ ಚಂದಿಕಾಯಿಮಂ | ವದನಸರೋಜವಂ ಮುಸುಕೆ ತದ್ವಿರಹೋಗ್ರಮಹಾಂಧಕಾರವು | ಇದಕುಚಕೊಕನಂ ಕವಿಯ ಸೈರಿಸಲಾರ್ಪಳೆ ಸಾಕುವಾರಸಂ | ಪದದ ಸರೋವರ೦ಬೊಲೆಸೆವಂಗನೆ ಪೇಟೆ ಮುನವೋಲ್ಲು ಕಾಂತಕಾ | ಎಂದು ಮತ ೦ ನಳರಾದಂ ದಮಯಂತಿಯಂ ಪದೆಪಿನಿಂ ದುಪ್ಪತಭೂಪಂ ಶಕುಂ ತಳಯಂ ಭಾವಿಸಿ ಚಂದ್ರಚೂಡನೋವಿಂ ಕಾದಂಬರೀದೇವಿಯುಂ | 4 ನಲವಿಂ ಪಾಂಡು ನೆಗಟ್ಟಿ ಮಾದಿಯನಲಂಪಿಂ ಕೂಡಿದಂತೊಟ್ಟು ನಿ | ಈ ಆದಿಂ ಕಾಂತಕ ಕೂಡು ನೀಂ ವೇಖೆಯುತ್ತಿರ್ಪcಬಾಲಿಕಾದೇವಿಯಂ || * ಎಂದೊಡನವನೆನ್ನೊಳಿಂತೆಂದಂ ಕವಳಿನಿಯಂ ದಿನಸತಿ ತ 1 « ಮರಿತಿಯಿಲ್ಲ ಲರ್ಚಿದಲ್ಲದೆ ಮಕರಂ| ದವನಿಟಲುಂಟೆ ಮತ | ಭ್ರಮರಕ್ಕಿದು [ಸಹಜಮ] ಕಮಲದಳಾಕ್ಷೇ | ೨vo ಎಂದು ಮುತ್ತಂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿ || ಚಾರಂ ಸಿದ್ಧಿಸದು ನನ್ನನಃಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀಂ | ಕಾರಣವಪ್ಪುದಯಿಂ ತ || ನಾ ರಿಯ ಕೂಟವನೊಡರ್ಚುವುದು ಪದೆದೆನ್ನೊಳೆ # ೨v೧ ಅದಲ್ಲದೆಯುಂ ತೊಳಗುವ ಕಾಂತಃಪುರ | ದೊಳಗಿರ್ಪ'ಳನೆಂತು ಭೇದಿಸಲ್ಪರ್ಕುಂ ಕೋ | Dvo