ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೨೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿನವ ದರಕುಮಾರಚರಿತೆ ೧೧ ܩ ܘ ತಟಸಾನೋಚಿತವಿಧಿಯನ | ತಿಸ್ತೂಲಮನಿ ಮಾಡಿ ಬುಕಾನಾಗಳೆ | ಸ್ವಸ್ಥ ಮನನಾಗಿಯಲ್ಲಿ || ರ್ದ ಸ್ಥಾಣುವಿನಂYಪರಿಸರಕ್ಕೆಯಂದಂ | ತಪ್ಪನ್ನಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಪಾತಕಗಿರಿಪೋಟ್ಸನ್ನದಂಥೋ೪ ಸ ! ಪಾತೃಶ್ರೇತರುಚಿಪ್ರಸಿದ್ಧನಯನಂ ನೈರ್ಮಲಿಂಗಂ ಜಗ || ದಿವಾಸನಪಾರಸಾರಮಹಿಮಂ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಪದುಮಂ || ವಿಶ್ವೇಶಂ ಭವನಾಶನದ್ರಿತನಯಾಧೀಶಂ ಸುಸ್ತಾಶ್ರಯಂ || ಅಂತಪ್ಪ ಜಗನ್ನನೊ ಹರವರ್ತಿಯಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಂಸಾರಭ್ರಮಣವ ನಿ | ಕೈಸುವ ಬಗೆಯಂ ಬಿಸುಟ್ಟು ನಿಪ್ಪೇಶನಿಜಾ | ವಾಸವನುದ್ಧ ಮಣ೦ಗೆ | ಯಾ ಸುಖದಿಂದಿರ್ಪೆನೆಂಬವೋಲೆ ಬಲವಂದೆ || ೧೩ ಅಂತು ಬಲವರುತಿರ್ಪುಗಳೆ ಪೊಸನನೆಯಿಂ ಮುಗುಳ್ಳ ಆನರಲ್ಕ ಆನು ಲಮಾಗಿ ಗುಜ್ಜಗೊಂ | ಡೆಸೆವುದದೊಂದು ಟೆಲ್ಪ ಕರವೀರದ ಕಂಪಿ(?)ನೊಳೊ ರವು | ಪೊಸೆದು ಕೊರಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿಕಳತಿರ್ಪತಿಸಾಹಸಕರ್ಮಭೂತನ | ಪ್ರಸಮಬಲಾಗ್ಧನೊರ್ಬನಿರಲಾನವನಂ ಮಿಗೆ ಕಂಡೆನುರ್ವಿಪಾ | ೧8 ತೋರಮೊಗಂ ಸಮುನ್ನ ತಗಳಿ೦ ನಸುಗೆಂಪಡರ್ದ ನೀಳ ತೋಳೆ | ಪೇರುರಮುಟ್ಟ ಗಂಡುಡಿಗೆ ಕರ್ಕಶವೇದನುತಿವಭಿಪ್ರಣಾ ಕಾರವನ ಕೈಯ ಸಲೆ ಸಾಹಸಕರ್ಮದೊ೪ರ್ಗನೊರ್ಬನು | ದಾರಿತಬಾಷ್ಪವಾರಿಸರಿಲಗ್ನನವಂ ನವಭಗ್ನನುರ್ವಿಪಾ | ೧೫ - ನಿರವಧಿಯೊಳರು,ಜಲಮಂ || ಸುರಿಯಲೇಡಂ ನಯನವಾರಿ ತೀರ್ವ ಬುಕ್ಕಂ || ತಿರುಳಾದ ಮಾಂಸಮು ದಂ | ತಿರೆ ಕೆಂಪಡರ್ಗಹಿಯುಗಳನೊಪ್ಪಿದುದವನಾ | ೧೬