ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


رده ಅಭಿನದ ದಶಕಮರಚಂತ nta - ಅಂತರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲೊಳಿರ್ದು ಪತಿವ್ರತೆ ಬಂದಿರ್ಶಳಂದು ನೀತಿವಿಳಾಸಂಗವೆಂದು ದಣಿವಾರಿಕರ್ಗೆ ಪೇಲವರ ಪೋಗಿ ನೃಪತಿ ಪತಿವತೆ ಬಿಂದಿ | ದಪಳರಮನೆಯಸನ ಬಾಗಿಲೆಳೆ ಸವಯಂಬು | ರ್ದುಪಚರಿಸಿ ಕರೆಯಲೋ ಕಾ | ಇ ಪೋದಲ್ಲೆಂದು ಕಳಿಸಲೋ ಬೆಸಸೊಲವಿಂ | ೯೩ ಎಂಬುದುಮುರಸಂ ಪರಮಪತಿಭಕ್ಯುಂ ಕರೆಯೆಂದು ಕರೆಯಿಸವಳಿ ಬಂದರಮನೆಯಂ ಪೊಕ್ಕರಸನಂ ಕಂಡಿಂತಂದಳಿ:- ನೀತಿವಿಳಾಸ ಕೇಳೆ ಹೆಗಲೊಳಾಂತ ವದೀಶನ ಹಸ್ತಪಾದಮಂ | ಶತಕನಾರ್ಪಿನಿಂ ಕಡಿದ ಪಾತಕನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಾತನಂ 9 ಭೂತಪಿಶಾಚಸಂತತಿಗೆ ದಿಗ್ಟಲಿಗೊಟ್ಟು ಕಠಂ ಪತಿವ್ರತಾ | ಪ್ರೀತಿಯನೀವುದೆಂದು ನೃಪನೊಳಿ ಮಿಗೆ ಹೂವಿನಿ ಪೇಬ್ದಳಾಕ್ಷಣ &Fಳಿ - ಅಂತು ಪೇಮೀ ಮತ್ತಂ ಅತಿದುಪ್ಪಶಾಸ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ | ಪ್ರತಿಪಾಲನೆಯಿಲ್ಲದರಸಿನರಸುತನಂ ಪಾ | ಸ್ಥತೆನಡೆದು ಹಗರಣಿಗರರ | ಸುತನಂ ತನಗಕ್ಕುನಲೆ ಕಟ್ಟದ ಕಡೆಯೋಳೆ | ಮಳೆ ಕೊಳದು ಕಾಲದೊಳಳ | ಫಲವಾಗದು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ವಾಹನನಿಚಯಂ | ನೆಲಸವು ಪತಿವ್ರತಾವಾ | ಕೈಲಂಘನಂಗೆಟ್ಟರಸ ಕೇಳದು ಸತ್ಯಂ | ೯೬. ಎಂದು ದೃಢವಪ್ಪಂತು ಪೇಳಿ ವನಂ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೊಡಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂ ಪೋಗೆ ನಂದಿರ್ಪುದುಂ, ಪುರಮಿದು ಚೋದ್ಭಮನಲ್ಲಾ | ದುರಾತ್ಮನಂ ಕೇರಿಕೇರಿಯೊಳೆ ಮುಸಿದಿಶಾಂ | ತರದೊಳೆ ಕಡಿದು ಬಿಸುಟ್ಟತಿ | ನಿರವಯುಲೆ ಸುವುದೆಂದು ಬೆಸಸಿದನರಸಂ | 21 ೯೫ ೯೬