ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೩೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಗೆ ಇ೬ ೪೬ ಶವೃಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ನಿನಗಾಗಿ ಕತೆಗೆ ನಿನ್ನಂ 1 ಗನೆಯು ಗರಂ ನಿಬ್ಬುದೀಗ೪ಕ್ಷಿಸಿಯಲ್ಲೇ ! - ಈತಲಿನ ನಾಳಸಗಿ | 'ದೀಶಡಿಯಿಂದಿಟ್ಟೆಯಾದ ತಾಣಕ್ಕಾನಿಂ | ದೇತಿರುಗಿ ತೆರಳ ನಾನಾ | ಖ್ಯಾತಿಯನಜಿಸಿ ಹದನಿದಂ ಕೇಳೆ ನಯದಿಂ ! ಎಂದಾಗಳಾನಾತನಿದಿರಿಂ ತೆರಞ್ಞಂತೆಗೆಯ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿದಾಸ ರಸಿಯಡಿಯಲ್ಲಿಯಾನೆಸಗಿದ ಶಾಲೆಗೆ - ಆನಾರಯದ ತೆಗಿದಿಂ | ಸುನಂದದಿನೆಯ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಯಂಗಂ ! ಡಾನ೪ನಾಕರಜಲದೆಡೆ ಗಾನೆಸಗಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದೆನರಸು | ಅಂತಾನಲ್ಲಿಯಡಂಗಿರೆ, - ಜಲಜಾಕರದೆಣ್ಣೆ ಸೆಯಂ | ತಳ ತಂತ್ರದಿನೆಯ್ದೆ ರಕ್ಷೆಗೆಟ್ಟ ರಸಂ ತ | ಜ್ಞಳದಂತಕ್ಕತಿಶಯದಿಂ | ಗಳಲನ ಜೇಗಟೆಯ ದನಿಯನೆಸಗಲಾಗಳೆ | ರ್ಶಿ ಅಂತಲ್ಲಿರ್ದ ಈಗಟೆಯ ದನಿಯನೆಸಗಲಾನಿರ್ದ ಶಾಲೆಯ ಆದದಿಂದಾ ದನಿಯಂ ಕೇಳ ಜಯಸಿಂಹತಿನಾಥನಿರ್ದ ಜಲದಲಿ ಶೀಘದಿಂದಾಗಳಾ | ಲಯದಿಂದಾಂ ನಿಜಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ತರದಿಂದೀಸಾಡಿ ಕಂಡಾಗ ನಿ | ರ್ದಯದಿಂದಾತನನೆನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ತಂದಲ್ಲಿರ್ದ" ಕಲ್ಲಿಂ ಕರಂ | ರಯದಿಂದಿಕ್ಕಿದೆನಯಲ್ಲೆ ಸದದಿಂ ತದಾಜನಂ ತೀವ್ರದಿಂ। - ದಾನಗಜಂ ಲಸತ್ಸರದಿಗಾರ್ತಿಅವಲ್ಲಿಯ ನೀರಜಂಗಳಂ| ತಾನೆ ಕರಾಗ್ರದಿಂ ಕವಡಿ ಕಿಡಿಯಿಕ್ಕಿದೊಡಂದದಿಂ ನೆಗ | ಜ್ಞಾನರನಾಥನೇಲ್ಪೆಯೆನಿಸಿರ್ದ ಶಿರಸ್ಸರನೀಜದಿಂಡೆಯಂ | ಜಾನಿಸದಾಗಳಾಂ ಜಲದ ಜಕ್ಕಿಯುರ್ಗೇಯಿಸದೆ ನಿರಂತರಂ ೫೧ Ho