ಪುಟ:ಅಭಿನವದಶಕುಮಾರಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೧.djvu/೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩ಳಿ ೫೪ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಆಶ್ವಾಸಂ ಅಂತಾವೃದ್ದ ಸತಿಯನ್ನಡಿಯೋಳೆ ಪೊರಳ ಏಾಯೆ ಕಿಲಿಯನಡಿಯೊಳೆ | ಬೀಲಿರ್ಪುದನುಚಿತವಿಾಸರೋಜಾನನೆ ತಾ | ನೇಂದಳೇಕೆ ಶಿಖರಿಗೆ | ಪೇಡೆಯದೆನಲ್ಕೆ ಪೇಟಲುದ್ಧತೆಯಾದಳೆ | ಅದೆಂತೆನೆ:- ಭೂ ಪೊಗಲೆ ಸುವರ್ಣ ದೀಪಂ ಶರನಿಧಿಯ ನಡುವೆ ಮೆರೆದಿದ್ರFದು ತ || ದ್ವಿ sಪದೊಳಿರ್ಪo ಸಕಳಕ | ೪ಾಪತಿ ಸಲೆ ರತ್ನ ದತ್ತನೆಂಬ ಧನಾಢಂ | મન ಆಧನಿಕನುಗಿಯಿಾಪು | ಫ್ಲಾಧಿಕೆ ಪೆಂಸೆಸೆವ ಹೆಸರ ಹೇಮಪ್ರಭೆ ಬಿಂ | ಬಾದರೆ ಲಾವಣ್ಯರಸಾಂ || ಭೋಧಿ ಕಳಾವತಿ ನೆಗದ್ದಿ ಕನ್ಯಾರತ್ನಂ || ಇವಳನು ರತ್ನ ದತ್ತಂ । ವಿವಿಧಾಲಂಕಾರಸಹಿತಮೊಲವಿಂ ರತ್ತೋ ! ದೈವನೆಂಬ ಮಗಧನೃಪಸಚಿ | ನವರಂಗಿತ್ತಂ ಜಸಂ ಪದಿರ್ಮುಡಿಸುವಿನಂ | ಅಂತು ರತ್ನ ದತ್ತನಿಕನೈಕೆಯಂ ರತ್ತೋದ್ಭವಂಗೆ ಕುಡಲಿರ್ನಗ್ರ ನ್ಯೂಸ್ನೇಹಂ ಕೈ ಮಿಕ್ಕಿರೆ ಕಾಮನ ತೂನೇರಂ ಸುವು | ನೋಮಾರ್ಗಗರ್ಭದಿಂ ಮನಂಗೊಳಪಂತೀ | ಶಾಮೆಗೆ ಗರ್ಭ೦ ಮೆರೆಯಲಿ | ಕಾಮಿನಿದಂ ಕಾಂತನೆಸೆವ ತನ್ನ ಯ ಪರಮಂ | ೫v ೫೬ ೫೭