ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


X111 ಪುಟ ಅ ಣ

: : : :
8: ......

೨) ..... ಈ ವಿಷಯ ಆಗ ಜನಗಳ ಮಾತುಗಳು 200 ಕೃಷ್ಣನು ಶಿಶುಪಾಲಪುತ್ರರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದು.... 201 ೧೦ ನೆಯ ಸಂಧಿಯಾಗ ನಡೆದ ಕ್ರಮ 201 ಅವಭ್ಯಥಾದಿಗಳು 202 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನಕ್ರಮ •••• ಧರ್ಮರಾಯನು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಿಕೆ .... ಋಷಿಗಳು ಬಹುಮಾನಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದುದು ರಾಜವರ್ಗವು ಬಹುಮಾನಿತವಾಗಿ ಸುಯಾಣ ಮಾಡಿದುದು 204 ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ತುತಿಸುವಿಕೆ .... 205 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಲಂಗಿಸುವಿಕೆ 206 ದೌ ಸದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ದ್ವಾರಕಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯಾಣ 207 ಕಷ ವಿರಹದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನ ದುಃಖ 208 ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ವ್ಯಾಸರ ಉಪದೇಶ 209 ೧೩ ನೆಯ ಸಂಧಿ -.. ದುರ್ಯೋಧನನು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಿರುವಿಕೆ 212 ಆಗ ಸರ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ಯೋಧನನ ಜಿಹಾಸ 213 ಆಗ ಜನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಚರಣೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಾನಾವಿಧಊಹೆ 214 ದೇಶ ಅರಾಜಕವಾಯಿತೆಂದು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳಿರಲು ಶಕುನಿಯ ಆಗಮನ ಶಕುನಿಯು ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಕೇಳುವಿಕೆ • 215 215 ಶಕ-ನಿದುರ್ಯೋಧನರ ಸಂವಾದ ನಿನ್ನ ನಡತೆ ಯುಕ್ತವಲೆಂದು ಶಕುನಿಯು ಹೇಳಲಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪತನ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಿಕೆ ... 217 , ಅ ಣ .... 216