ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ಸಂಪುಟ ೩.djvu/೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


xvii ಪುಟ 278 1 279 281 ••• 284

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
....... ...: : : ... : ... : : : ಜಿ : ಜಿಜ್ಞ:

285 ವಿಷಯ ಅವನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಆವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ದೌಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ದುಶ್ಯಾಸನನ ಕೂರವಚನಗಳು – ಪದಿಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೆತಂದುದು .... ಆಗ ಗೌಪದಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಭೆಗೆ ಶೋಕ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದುದು ಆಗ ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಿಕೆ ಆಗ ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಮಾಧಾನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೂರವಚನ ದೌಪದಿಯು ಯುಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ.... ದೌಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ಣನ ಕೂರವಚನ ಶಕುನಿಯ ಬಿರುನುಡಿ ಭೀಷ್ಮರ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಜರಿದುದು ಭೀಮನ ಕೋಪ .... ಅಜನನ ಸಮಾಧಾನ ಭೀಮನ ವಾಕ್ಯ ..... – ಪದಿಯು ಭೀಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಿಕೆ ವಿಕರ್ಣನ ನೀತಿವಚನಗಳು .... ಕರ್ಣನ ಅಧಿಕ್ಷೇಪವಾಕ್ಯ .... ಅದಕೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅನುಮತಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವಿಕೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನನು - ದೌಪದಿಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದುದು .... ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳ ಕೋಪ .... ಆಗ ಆ ಪದಿಯು ಪತಿಗಳ ನೋಡಿದುದು ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರೆಂದು ದೂಪದಿಯು ಕೇಳಿದುದು ... ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕುದು .... ಕ ಖ ಸು ತಿ >> ೧88 289 ....

: :

291 292 9 ಣ