ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸೊಬಗಿನಬಳ್ಳಿ wwwY urrunurvuruwwwwwwwwwwww ಬಳಿಳಮವನಹಿಂದಂ ಶರಿಗಳನು | ತಿಳಿಸುತuಂತಂತಾನಾರದನು | ನೆಲದೊಳ್ಳಿತಸೂಗಹುಟ್ಟಿ೦ಗೆ || ಪಳವೆಂದೊರದನಿದೊಂದನವಂಗೆ || ೬ | ದುರುಳಶಂಬರನಂ ಬಡಿದೋರಸು | ನರಳುತಲಿಪೊಳ್ಳಿದ ರಂಬರಿಸು | ತರಳು ತದನೆಮನೆಗಿನಿಯರಸು {} . ಒರಲುವತಾಯೆ ಸೊಗವನಿಂ ಬರಿಸು | ೭ || ನಿನ್ನ ಯುನುಡಿಗಿದಿಲಾಡುವುದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಲಗೆ ಹೊಯ್ದಳೆಯಲ್ಲ ! ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ತಿಳಿಯ ಕೇಳುವೆನು | ಮನ್ನಿಸಿಕಿತ್ತಡಿ ನುಡಿಯೋಳ್ಳಿ ತನು | ೮ || ಎಳವೆಯೊಳವೆಯವೋ ಲೆಣಿಸುತ್ತಂ ಹೊಳೆಯಲು ಜೆಎನವಿನಿಯಳೆನಲುತಾಲಿ ! ಬಳಿವರೆಮುಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣ೦ ಕರೆಯೆ ! ತಿಳಿಯ೦ಕೈವುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೇ | ೯ || ಕಳಂಸ್ಮಶಂಬರನದನಂವೆಂ , ಕೂಳಂತಿಂದಿ ಕೈಗೆಂತೊರೆವೆಂ | ಬಾಳಂಸೆಳೆಯಲು ಬಿಲ್ಲೋ ಜನಬಲ್ # ಬಾಳನಳಿಸಿಕಲಿವುದೆ ಗುರಿಯಂಪೇಟ್ - ಅಡಿಗೆಯಹೆಣ್ಣೆಂ ದೆಣಿಸದಿ೦ಕ : ಮಡದಿರತಿಯರಳು ನೀನಳಿಯು | ತಡೆಯದೆನ್ನಂ ಪಳನೆಂದಿತು ; ಕೆಡುಕನವರೆಸಿದಳು ನಿರತಿಕಿಸುವಳು ? ೧೧ :: . ! -

ಬರಿನವರಿಕ ಕೋಸವಯ್ಯ ಇದೆ , ಬಾಣಸುತನವಳಿದುದು ನೀರೊಂದ | oುವುದಿಯಾ ಕಪ್ಪಿಗೆಗಳೊಳು ತಾನಾಯಾಬಣ್ಣದೋಳ ಸಿಡರೊಳ್ | ೧೨ |