ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸೊಬಗಿನಬಳ್ಳಿ ಬಂದುಬರಿದಾಬಾಗಿ ಬಂದಿಟ್ಟಿಸುತಕರೆಯ | ಅಂದಾನು ಮೊಯಂಬನುಡಿಗೇಳದೆ | ನೊಂದುಕಿಚ್ಚದ್ದಾರಿದೆಂದು ದೊಪ್ಪನತುಳಿಯೆ | ಹಿಂದುರುಳಿಕಾ ಕದಂಹಕ್ಕನೊಳಗೆ | ೨ | ನಡೆಯನಾಲ್ಕರಿಯನೆಂ ದೆಡೆಯೊಳಗಿಳಿಗೇಕೊ ನುಡಿಗೊಡುತ ಕೂಗಿಲಿಗೆತಳಿರೆತ್ತುತ ! ಬಡನಡುಬಳುಕನಿಂದ ಕಡುಗಾಡಿಗಾರ್ತಿಯಂ | ನಡೆನೋಡುತ ಚ್ಚರಿಯೊಳಿಂತೆಂದನು | ೩ | ರಂಟೆಯವಳುಂಗುತಿಕೆ ತುಂಬಿಡುವಯ್ಯಪನು ! ಕಾ: ಬಳಸಿರು ಸೊಬಗಿನಬಳ್ಳಿಗೆ | ಇಬಾದಮುಗುಳುತಾ ನೆಂಬತಳವಹಿಡಿದು ! ಕೊಂಬುದಕನೆಂತು ಮೆರೆಯವನೆ ? # ೪ ! ಇರಲಿಸರಿಕಿಪನೆಂದು ಕರಳಿ ಸನಿಯದನಿಂದ | ಮರುಳನಂಕಾಣುತಿನಿಸು, ಬೆದರುವ 9 ಎರಗೆರುಸಂತಸಂ ಬೆರೆದುರಕ್ಕಸರಾಯ ! ನರುಹಿದಂ ಗುತ್ತು ಮು೦ನೋಡುತ | ೫ ಊರೆಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇನು ಸಾರುವುದೇಕಿಲ್ಲಿ ! ನೀರನೀಕದವಂ ಬಲಿದೆಯೇತಕ .... ಮಾರಂನುಡಿವನಲ್ಲಿ ಕೂರಿದಬಯಕಯನನG : ಬಾರಿ ಬಳಿಗೆ ಬರಿದೇಕಂಜುವೆ : ೬ } ತಿಳಿದವನ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಗಿಳಿವಾಗಿಲೆಡೆಗಳಿ೦ || ದೊಳಗಡೆಯೆಳು ಜ್ವಳಿಪಕಿಚ್ಚಿನಿರವಂ ! ತಳುವದಾ೦ತಿಯ ಬಳಸೆತ.cಬಿಗಳೊಡನೆ | ಹೋಳಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳಾಗಳಿಂತೆ ಅವಳು # 2 : ಜಾಡಿನಳುನರಳುತಿದೆ ನೋಡತನ್ನ ತಂದೆ | ಸಿಗುತಡುಗಳಷವನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ನಾಡಗರತಲ ಕೆಳ ಡಲೇನನ ಗದೆ | ಇಡೆಬಗೆಬೆರಗಿಂದ ಮೊಳಯನುಡಿದ | ೮ ||