ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೧೯೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾದಂಬರಿ: ಸcಿಗೆ, 4 . > 1 9 6 & 2 ty & vom novos coordom voort ಒಂದು ಹನ್ - ವ. ಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಆ ಹೆ *ಮಗುವು ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡ/೧೧ರಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರುಷಗಳು ತುಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವೆದಲೆ: 4 fe - * ರಯನ ತಿಂಗಳು ಈ ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟನು. ನಾ 1 ಮೈಸಿಗ ಬರೋ ನನ್ನ ತಲೆವನವರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೈದುನನಾದ ಸವೆಸು ೬ ದಳ ಸಹಾಯವ ಡಿ, ತಿಳೆಲ್ಲ ನಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒರುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಾವಿ ತಿಯು ದೆ. ವಳಗ-ಒಲವಳು. ಸಬ್ಬದ ನಿ? ಸಾವಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ೪ ಹಳ ಆ ದತ್ರ, ಒಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಋ, ಯಾವಾಗ, " ಚಿಕ್ಕೆ * 26 *" ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಘಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು. ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ೯ ವರೆ.: ಮಗಳ ತ.೦ಬಿದವು. ಆಗ ಸ ಸಿಗೆ ಊರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ » ಹೋಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೇರ ಸಿಗೆ ಶಾಸ, ಭೂಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಕೆಲವು ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಕೋನೇರಯ್ಯನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು, [ 4 ) ಓ ? - ೪ - ೧ ) ೩ನೇ ಪರಿಚ್ಛೆ: ದ. “ ಸಾವಿತಿ ) ಒಳಕ್ಕೆ ಬಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗ ಬಾರೆ ” “ ಏನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ವಿರಾಮ ಬೇಡವೇ ? ” ನಾ~ " ವಿರಾಮವಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು ನಿನಗೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆತರುವಂತಿದೆ. ಇಂದಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳr೪ಾಗಿ ಹೋದವು. ಹುಡಕಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ವರನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊರೆತಂತಿದೆ 1) ಸಾ-ನನಗೆ ಮದುವೆಯ ಯೋಚನೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ,