ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

11 ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ. •••••••••••• • • • •n, ..., ' . " . . . . . ww೧, In೧೧೧೧೧೧ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿರಿಯು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಕೆಲವು ಪುಪ್ಪಗಳನ್ನು ದೇವರಮೇಲೆಎಂಜೆ, ಉದ್ದರಣೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಡ ಕಾಯಿಗಳಗೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಂಟಿ, ನೀರನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಧೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಏನೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. *ಣೆಗೆ ಮು೦ಗಳನಿತಿ ಚ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಹರಸಿಕೊಂಡಳ , ಏನೆಂದು; “ಘಮದುವೆ ೩ ಹಳೆಂದು ” ಮುಳ್ಳಿಯು ಹತಸಿಕೊಂಡನು ಏನೆಂದು; * ಸಾವಿತ್ರಿಯು ತನieಗಳೆಂದು " ಅಕಸ್ಮತ್ತಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದವು. ನಿತಿಗೆ ಕಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದರು, ಇನಃ ಏನೋ ನೆವದಿಂದ ತಲೆಯೆತ್ತಿದರೆ, ಪುನಃ ನೋಟಗಳು ಸೇರಿದವು ಸವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು, ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ನೂಕಾಸು ಸಲ್ಲಿ. ಹೂಗುವದು ಸvಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಬೇದಾರರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಯಿ ತು, ಹ ವಾಗ ಮೂರ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿ ಪಕ್ಕವಾದನು. ಸಾವಿತಿ ಯು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪಕ್ಕವಾದಳ, ಸಾಸಿವೆ, ಕೈಯನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಳೆದನು. ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಕೃಷ್ಣ ವೇಳೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಳು. ಗುಡಿಯಷಗಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ನಾಗಮ್ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಮೂರ್ತಿಯ , ರಾಜನೂ, ಒಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು, ಸಾವಿತ್ರಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಾಗದವನ್ನು ಟಪ್ಪಾಲಿಗೆ ಜಾಕಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯವನು ನಿಂತಿದ್ದನು. “ಕಾಗದವನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯಾ?” * ಸಮಿಗಳು ಹಾಕಿರಬಹುದು ? * ಯಾವಮಿಗಳು * 14 ನೇರಪ್ಪನೋರು, ನಮ್ಮ ಕಾನುಭಾಗರು, ಶಲ್ಬಳನಿಂತಿದ್ದರು,