ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

2 1 1 1

  • ಏನೋ. ನಿಮ್ಮ ದಡಿಗಳು, ಶಂಭತಿಗಳು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಾದರ.48 ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಹನ್ನೊಂದ + ಆದ ವJf11ಯುವುದಿಲ್ಲ,

“ ಏನೋ ಹೊತ್ತು ಆಯಿಸು ಇಗ ಊ೬3ಕ್ಕೆ ಏಳು , ನನಗೆ ಬೇಡ ! ಇದೇಕ ಹಟ ವಾರಕ : ಆಯೋ? » * ಹಟವೇನು, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರಬೇಡಿ,

  • ಊಟವಾಡ, ಬರವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮ ತಿಗೆ ಯಾರೂ ೬ ರ ದಂಣೆ, ದೊಡ್ಡವ ನಾಷ್ಯನಂತೆ, ಭಾರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕ ನಂತ್ರ ! - ಆಗೆಲ್ಲಾ ಇದರಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ? (ಮುರ್ತಿ, ಊಟ ೪.೧ . ಸುಭೆ - ಅಪ್ಪ

\ 5

) 1 . .

LF 4* 1 | S= "5 1 ನ

  • ಎ: ಎಳ: ನೆ

ವರ್ತಿ ಛಾಯೆ ” .* ವಾದಿಸುವ; ಇಂಗಳು »ಳಿ ವಾದಿಸ್: $ ಬಳ್ಳಿ ಧೈರವಿದಕೆಲ್ಲ, ಊಟ , #Y, 25Tಗೆ : ' ಗಳ ಸು ೪ ಡಿಸಿಶನು * ಸ.ಬಾ3ಎಬೈಗೆ ತಮ್ಮ ಭ: : ರ್೫ ಗೆ ಫೆ , ದ. ಉಳದಿದ್ದರೆ, ಹಾಕಿ " ಎಂದು . ಒಡವಟಗಿ : 13 ಸುಳೇ, ವರ್ತಿ . ಮನಸ್ಸು ಸಮ ಇಧಾನ $1 >..: 11 ವಿಷವ...ಸರ, ಸಾಳೆ ಬೇಗೈ :*ಮರಿಗೆ ಸಿ. ಈ ನಿಟ್ -3 # 1 : {::: * * K : :: 3)ತ್ರ ?">s " Aj" ; T A | . "

":

|

14) . yeಳ ( | 4 5

. 1 |

6 ) ಮನಿಗೆ ! ಢವ ಈ ** 34 ಗಳ ಮುದಿ

  • ವಿಟ್ಟೆವಗೆ ಬಲಿ:ವೆಚಾ ? ) ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದನು, ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು

೩ ) My &

1