ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ته مان را تا به ۴ به ر ದಫೇದಾರನಃ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಗಂಹ ಸು. ಅವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇದಾರ ತಾವಬಿಡಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಮಲೆ ದಾರದು ನೋಡಿ, ದಫೇದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಕದುಕೊ೦ಡು ಬಾ ! ಎಂದರು. (ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದರು ) ಸು--ಏನ: ನಿಮ್ಮ ವಿಷ : ? ಏಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ? ಸೌಮಿ, ವಂದದಿ ಕೆ ಐತೆ, ಎಂದು ಗಂಡಸು ಹೇಳಿದನು ಸು- ಏನು ? ಸೋವಿ, ನನ್ನೆಡಲು ಈಗೆ ಎಂರ್ಟದಗೆ ಒಬ್‌ಸೈಕಂಡು ಒಂಟೋದಳು, ಮೊನ್ನೆ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಪುನ ಟಂಗಳ , ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯುವಾರ ೬ ಡ.54 ) ಮನ್ನನಾಗೆ ಶುಕಾಚ ಇರಬೋದು ಇಷ್ಟೊತಗೆ ತಣ" ಆ ಗೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಗು`ಇವ ನನ್ನಮೊಗರು ಪ್ರಸಲಾಯಿಸಿ ವೊ ಡಕೊಂಡೆ ಆದ ಅವಳ ನನಗೆ ಕಡ್ಡಿ, ಆ ಮೊಗನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ.ತ್ತಲA ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರ್ಪಗತಿ ಬಂತು ಸು ~ ಆಗಲಿ ನಿನಗೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉಂಟೆ ?

  • ಉಂಟು ಬುದ್ಧಿ, ಮೊನ್ನೆನಾಗೆ ಕಾನುಭೋಗರು ಗಾಡಿ ಕಂದಾಯ ಕೊಡು ಅಂತ ತಕೊಂಡರು ಬುದ್ದಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಗಾಡಿ ಐತೆ. ಎತ್ತಿ ಎತ್ತು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟ ವಿನಿ, ಮಾರಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ

ಹಣ ತಕೊಂಡವರೆ 99 ಸು--ಏನಯ್ಯಾ ಶಾನುಭೋಗ್ ?

ಮಾ ಮಿ ಸುಳ್ಳು ಸು--ಏನೋ ಆ ಸುಳ್ಳಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೋ ?

ಬುದ್ದೀ ನನ್ನೆಸರು ಆಡಿಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಏನುಬು ಬೀ ತಮ್ಮ ಪಾದದಾಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು, ಬುದ್ಧಿ-ಭಾವ ಹೊಳೆ ಮಾದಿಗ ನಿಮ್ಮೊಗನು ಒದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು

  • & ed