ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

" , " , 19 ಸುಬೇದಾ ಧರು ... ನಾ “ ಸರಿ, ವಿತರಿಸುವೆ, ನೀನು .. ಆಗು !! ಕೆಂಗಸಿನ ಕತೆಗೆ ತಿದ್ದು?" ಎನ್ ೧. “ ನಿನ್ನದೇನು " ಎಂದರು. “ ಬುದ್ದಿ-ನಾ. ದ.ವರ್ಷದಿದ.: ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಗ೦ಡಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರದಂಗೆಯುವಾರ ಆಡಿ ಬೇರೋ ನೋಡಿ ಕೊಂಘ, ಮೋದವನು ಒಂದು ಮನೇ ಬಾಕಿಲಾಗೆ ಕಾಟಾಚಿ) ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿ, ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ” ಸುಬೇದಾರರು ನಗುತ್ತ “ ಬಳ್ಳೇಕೇಸುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ * ಇಗೋ ನೀನು ಮೊದಲವನಗಿಂತಲೂ ದಿಮ್ಮಗಿರುವನನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಕಾಟಾಶಸ್ಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ * ಸೈ ಬುದ್ದಿ ” ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಸು-“ ಅಯ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ನಳರಾಜು ಕೇಳಿ 7ಗಳು ನಿನ್ನಗಾ ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ” “ ನ ಮಿ. ಹನ್ನೆರಡಿವೆ ” * : -- ಇವರನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಿಯಾ ,

  • ಸಮಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬಂದಿದವರು ? ಸು--- ಅವರನ್ನು ಈಗಿ,

ನಾ ಜನರು ಎದು ನಿಂತಳು. ಸು- ಏಕ ರಯ್ಯಾ ಬಾಕಿ ಹೈ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ೧ನೇ-ಸವಿ, ಕರೆಗೆ ನೀರು ಒಂದು ಸಾರ್ವ..ಆಗ ಯು. ಗಬ್ಬೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಂಜರಾಯಿತು, ಹೆಂಗಸರಮಾಲಿನ, ನಗಾರಿ ಕಂದಾಯ * ಟಿವ ಸು-ನೀವು ನಗು 43ಾರಿ # ೬ ತಿ- ದೆ * ವ: ಸ್ಟ್‌ ನ ಎದೆಗಾರಿಟ್ಟು ತೀರೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. .೦ನೇ-ಸ್ವಾಮಿ, ರೆವಿರ್ಪಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಸು-ಶಾನುಭೋಗರೆ, ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷಗಳ ಟಾಕಿ ಒಂಭೈನೂರಒಂದು; ಎರಡರದು, hT } JD &