ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೨೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

(10) . ಸಾವಿತ್ರಿ 73 3 3, 4

14) ಲ.. ನನಗೆ ಒಂದು ತರುವದು, ಮಗುವೆಯನ್ನು ನಖಗೋಡಿ ಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೋ ' ಅದbಸರಿ ! ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಗಳಿಗೆ ಬರ.ವನು, ಮದುವೆ - ೬ ದಿವಸಗಳಿವೆ ಒಂಬವೇಳೆ ಒ೦ದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಾಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸವ: ಜೆರ್ತ ನಟಿ ತ್ರಿಭುವ್ರತಿ, ಇ ತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಿ - ಚನಗಳು ಹೊಳಯುವುವು. ಸವ ಗೆ ಸ ಭವದಲ್ಲಿರುವುದೇನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಆ ರಗಳಾಗ* *ಎದರೂ ಹೆಂಗಸರೇ ಮಕಾವಾಲು ಕಾ{ fewರ್ತರಾ hಭ:ತಾರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಳುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದಲೇ ಗ್ಯಾರಭ -32 ವುದು, ರಾಣಾ ರೈಗಳು, ನ್ಯಾಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ “ ಅಮಾನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಯಜಮಾನರ ಒಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಸ್'ಬೇಕಾದರೂ “ ಅಮಾವರ " ಸ್ಥಗಸು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏಕೆ ? ನಮ್ಮ ಭಾರತವಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಾ ಬೆಣರಲ್ಲ. " ಧರೆಯೊಳ'ನಾನಾ ಚಮತ್ಕಾರನಂ ” “ ಅರಿಯಲ್ಪಡೆ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗು ” ಎನ್ನುವಂತೆ, ಗೃಹಸಮಾ ಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಚಮತ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಈ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಿಕೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯವು. ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಹೆಂt'ಸ. ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಳಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾ ಡದೆ, ಆತನ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಪೊ ಪಣೈಯಲ್ಲಿಯ , ಆಚಾರವ್ಯವಹಾರಗಳ ಯ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯು, ತನೂ ಏಕೀಭವಿಸಿ ಊಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ೦ತಯ ಶಯನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣಿನಂತೆಯ, ಯೋಚನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಂತೆಯ, ಇರಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ನುಡಿಯುವ ರಲ್ಲವೇ ? ಯವಾಳಿಯು ಹೀಗಿರುವಳೋ ಅಂತಹವಳನ್ನು ಕುಲಸ್ಸಿ ರತ್ನವೆಂದು ಹೊಗಳುವರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಮಂಡಳಿಯು & b

r