ಪುಟ:ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಗ್ರಹ.djvu/೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಓಲೆ ಕಾದಂಬರೀ ಸಂಗ್ರಹ, ಏನಾದರಾಗಲಿ ಇತಿ ಆಚ ರಣವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ತೇ ಚ ಮುದಿಲ್ಲ” ಎಂದಂದುಕೊಂಡು ವ. ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ದರು ಆ ದಿವಸ ಇFಫ೪ - ಚ - 3: ಓರಿಸಹುದಾದ ಸಾಹಸ ಚಮತ್ತು ರಗಳನ್ನು ನೊಣ - ವಿ ವಿ * ಲೆ ಏನು ಪ್ರ : ನವವೆನಂದ : ಇ೦ಡು, * ಇವರ ನ ಭವದ 2 ನನ್ನ ೩ ೨ . ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸು... ಈ 'ಸಗಣಿ :ವಳ! ೬೪ ಮದದಿಂದ ಆ ತಿಗಣ ಸಸ ಸಂಗತಿ ಬೆನ್ನು ತಿಳುಹಿಸಿ ನಾಮಿ -ವ” ರೂ ಇ-4 ದಿನದ ಅವನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ Tಣಿ' ಆ ಎ೦ದ-ದಳೆ : ಬೆಂಗ ನಿಯನ್ನು ಸಿಬಿಗೆ ತಿಳುಹಿಸಬೆಸಗಿ ವೋ, ಸಿಸಿ , ಎಂ ಎವಂತೆ ಏನೇ ಶನು ಪ್ರತಿ ವರಕವಿವರಣಾತು. 14 ML TY | 1 * A &

  • *

| Sk 6 . ೨ "U & L ] ಗಚ್ಛೆ. - 5 - 2 !ck : ht ,14!

  • * 1 daisi F

E { $ gk

  • * -

೩. ಹಿ | Y, h | 4 1 2 ,ತಿ . - - ಮ ಮ ನಸ್ಸಿಗ ಮಾಧುರ್ಯ :* * ಸರಿ - ೯ * ನನಗೆ (F. ಆ ' * * 1 ಇವು , ಬ '೦ತಹ ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನೆಲಕ, ? ನಿಯ:ವಿ. ತಕಾಟ ಬ್ಲ್ಯಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ಲೈನ ಭವಿಸ ವುದು ಮಾನವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದುದಲ್ಲವೆ ? ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತ್ಯ: ಪರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಶ) ಇವು ಸೃಭಾವವೂ ಅಂತೆಯೆ ? ಅದರ ತಿರು, ಆವವವನ ಮಗಃ ಸರ್ವನಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಆತಾಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ, ತಕ್ಕ ಶಾಗೆ ಮಾರ್ಬಗುವುದು. ಆರುತವುದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ

4 . V Week A ಒd & 1 t ) | | ' L ) '?