ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೦೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Fಳ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (೧v. • : , - - - - - ನವನದ್ಘಎಂಬುಪೂರಂ ಬಲಸದಹತಿಯಿಂ ಬತ್ತಿ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಧಳೆ | ಬ್ಲುದು ಭೂಜತೆ ೯ಣಿ ನುರ್ಗಾಗಿ ಪುಡಿವಿಟೈತ್ತಲುಂ ಸುತ್ತಿನಿರೆ || ುದು ಕಾಟೆಲ್ಲಿಯುಂ ಕಟ್ಟಿದ ತೆದೆ ಕರಂ ಪಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಚೀ | ಅದಿದೆ೦ ಬಾಹುಮೋ ಭೂಪತಿಯ ಪಟುತರಾನೂನಸನಾಪತಾನಂ | (ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಪುರಾಣಂ) ದಿಗಧೀಶರಿ ಜಗದೀಶರೊಳೆ ಪೊಲಗೆಡಲೆ ದಿಗ್ದಂತಿಗಳ ಸೈನೈವಂ | ತಿಗಳೊಳೆ ಪಲ್ಲಟವಾಗಲಬ್ಬಿಗಳುನಾನೀಕಲಾಲಾಹಲಾ | ಬಿಗಳೆಳೆ ತಜ್ಞರಲರ್ಕಕೇತು ರಥಕತುವಾ ತಳೆ ಕೂಡಲಿಂ | ತಗಲಂಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವನುಂ ತಳೆದು ಬಂದೇ೦ದನಬೈಕ್ಷಣಂ 184 - (ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ) ಪೆಡೆಯೊಳಡಂಗೆ ವಾಸುಕಿಯ ನತಿ ಟು ಮಾಡಿ ಕವಾಟ ಕಂಠದೊಳೆ ! ಪೆಡೆಗಳ ಗೋಂದಣಂ ಸರವಿಸುತ್ತಿದವೊಲಿರೆ ಕೂರ್ವಸೃಷ್ಟದೊಳೆ | ಪಡಲಿಡೆ ಖರ್ಸರು ಕುಸಿದು ಕೂರ್ಮಶಿರಂ ಪುಅಪಾಯು ಕಣ್ಣುಮು | ಳೊಡನನಿತಾಗೆ ತನ್ನ ಭರದಿಂ ನಡೆಸತ್ತು ನರೆಂದ್ರ ಸೈನಿಕಂ {೪೫೪ ನದಿರ್ರ ಕೂರ್ಮವ್ಯದ || ಕು೨ ಯೋಳೆ ಮಂಡಳಸಿ ಕೆಡೆದು ಬಳಭರದಿಂ ಪಾ | ಡದ ಫಣಿನಾಯಕಂ ಸು | •0 ತಯದ ಪೇಣಿಗೆಯ ಪಾವಿನ ತೆವೊಲಿರ್ದo j೪೫ ( ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣಂ ) ಭರದಿಂ ಶಿವನನೆತ್ತಿ ಪೊತ್ತಿ ಪೊಗೆಯಲ್ಕು ಚ್ಛಾಸದಿಂದುದು | ದ್ಗುರಧಮಘಮೊ ಮೇಣ ನಿಜಪ್ರಿಯತನಂ ಸೌಂದರೈಕಂದರ್ಪನೇ | ಅರೆ ಭೂವಲ್ಲಭೆಯನ್ನೊಳಿರ್ದು ಪದಮಿಂ ಬರ್ಪಂದವೋ ಪೇಟ ಮೇಂ || ಬರ ಮಾತೊಪ್ಪೆ ಪೊದಣ್ಣ ಡಂದು ಬಲವಾದೋತ್ಥಂ ರಹೋಮಂಡಲಂ (೪೫೬