ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*no ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (೧೦ • - - - - - - - • .. .. .", -- ..., - ಪಣಿನ ಬಣಂಬೆ ಕೊಳ್ಳಿದುಳ ಕೊಟ್ಟಸಿನ ಪರ್ವ ತಂ ಕುರು | ೪ಣಿಲ ಪೊದಳ್ಳಿ ರುಂಡದಡಕಿಲಿ ನರದರ್ಬ ಕಾಲದೋ೪ ಬ || ಲೈಣದೆಡೆ ಖಂಡದಿಂಡೆ ಬಿಸುನೆತ್ತರ ಸೆರ್ವೊನಲುರ್ವಿಸಿ ಮಾ | ರ್ಗಣಗಣಘಾತದಿಂ ತವಿಸಿದಂ ದನುಜಾರಿ ವಿರೋಧಿಸೈನೃಮಂ lib{೦೧ - ಗಗನಂ ಬಾಣಾತ್ಮಕಂ ಮಾರ್ಪಡೆ ಸೆಣಮಯವಾದದೆಂತಿತನಂಬಂ | ತೆಗೆವಂಬಂ ಪೂಡುವಂಎಂಬಿಡುವದಣಿಯದಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ಣಾಗ್ರದೊಳೆಪೊ | ರ್ದುಗೆವತ್ತಾಮುಯುಂ ಮಂಡಳಸಿದ ಧನುವುಂ ನಿಟ್ಟ ವಾಲೋಕವುಂ ನೆ! ಟ್ಟಗೆ ತೋಜುತ್ತಿರ್ದುವೆಂಬಂತಗಧರನಿಸುತಿರ್ದ೦ ಸುದುರ್ಲಕ್ಷವೇಗಂ । ಕರವರ್ಸ್ತವನತ್ಸುದ್ದಾರ | ಧುಂಧರೆಯೊಳಿ ಕೃಏಕೃಷ್ಣಮಘಂ ಕಹಿಯಲಿ | ಸರಬಲಜಿವನಜೀವನ | ವರೆಯಾಗುತ್ತಿರ್ದುದಂತದೇನಚ್ಚರಿಯೋ, la{೦೩ ಲಘುವೇದಿತ ದಿನರ್ಧಚಂದ್ರಶಂದಿಂದೆತ್ಥಾಡಿ ಕೈಲ ಮದೇ || ಭಘಟಕೊಟಗಳ ಬರ್ವ ಹಿರದಂಡಂಗಳೆ ವಿಖಂಡಂಗಳಾ | ಗೆ ಘನಧ್ಯಾಂತಮುನೆಯ್ ಪಾಡ್ ಪುದಿದಿರ್ದಾಕಾಶವಾರಾತಿ ಘೋ | ರಘನೋರ್ಮಿಕರಂಬೋಲೇನಿನಿಸುಮೋಗಂ ಕಣ್ಣ ಗುರ್ವಾದುದೊ la೦ಳಿ ತಂಡದ ಪೊಯ್ದ ಕೊಟಸರಿಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೈಟಭಸೂದನಾಸ್ತ್ರದಿಂ || ಖಂಡಿಸಿ ಪಾದಬಳಯೋಧ್ಯಶಿರಶತಕೋಟಿಗಳ ಮನಂ | ಗೊಂಡುವದೊಂದು ಬೇಗನಸುರಾರಿಜಯೋತ್ಸವದೊಳುರಕೆ ನಭೋ | ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಫಲಾವಳಿಗಳೆ ದಿಟಮಿಂತಿದೆಂಬಿನಂ (J{೦೫ ಕೆದದುದು ಶಿ೪ಮುಖವಾ | ಫಿತದಿನಪರಪರಾಗರಜಮುಖಾಪದ್ಮವೂ | * ತ್ಯದ್ಭುತ, ... ವೇಗಿ, $ ತದಿಂದೆನೇನಾದರಾಗರದ