ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


M೬ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (. ಶ್ರೀಕಂಠರಿಪುವಿನಸ್ತಾ ! ನೀಕಂ ಬಗೆವುಗಲದೊರ್ಮೆ ಸತ್ರಾಜಿತ್ಯ ! ನ್ಯಾಕಾರಂ ಬಗೆವೊಕ್ಕುದು | ಲೋಕಜನಸ್ತುತಿಗಳಿ೦ ಗರುತ್ಮಜನಾ Vs{೫' ಅನಿಶಂ ಪಾಠಕಪಾಠದಿಂ ಕಥಕರಾಳಾಪದಿಂ ವಂದಿವಂ | ದನದಿಂ ಗಾಯಕಗೇಯದಿಂ ನೆಗಟ್ಟಿ ಸತ್ರಾಜಿತ್ಸುತಾರೂಪಯಣ | ವಸಲಾವಣ್ಣವಿಲಾಸ ಲಕ್ಷಣಗುಣಂಗಳೆ ಮಾಡಿ ಸಂಮೋಹನಂ | ಮನಮಂ ಧೈದ್ಭವನೀಳಲೆ ಮುರಹರಂ ವಿಭಾಂತಿಯುಂ ತಾಳದ೦| (ಜಗನ್ನಾಧವಿರುಂ) ನನೆಗೊಲೆ ನಟ್ಟ ಕೊನರ್ತವೋಲೆ ಪುಳಕಮುತ್ತಲ್ಲಿ ರಕ್ತಾಂಬುಗಳೆ| ಪನಿಮಂ ಏತಿರ್ದುವು ಘನವಾರಿ ದಿಟದಿಂ ಹೃದೈಹಮಂ ತನ್ನಿ ತಂ || ಬಿನಿ ಪೊಕ್ಕಂತಿರೆ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ತನು ಕೈಗೊಟ್ಟತ್ತು ಧೀರತ್ವಮಂ | ಮನದಿಂ ಸುಯ ಪ್ರೋಗಣೆ ಪ್ರೊತ್ತಡುಕುವಂತಿರ್ವತ್ತು ಭೂಮಾಲನಾ la{೬೦ ಮುಗುಟ್ಟುಂ ಮುಗುಟ್ಟುಂ ಕನಸಿಂ | ಮುಗುಟ್ಟುಂ ವಧುವೆಂದು ನೆಲೆಯನೆ ನನೆಳಗಂ | ಪುಗುವಂ ಪವಡಿಸಿ ಕಂ | ಮುಗಿವಂ ಮುಸುಕಿಡುವನಸಿಯುಳಂ ಭಾವಿಸುವಂ id{೬೧ ಲವಿವೆಕಂ ಮೃಗತೃಪೈವೋಲೆ ಪೊಳ ವಿನಂ ಗಾಂಭೀರವಾರಾಶಿ ಬ | ಇು ವಿನಂ ಧೈಗೃಧರಾಧರಂ ಬಿರಿವಿನ ವಿದ್ಯಾವನಿಗೆ ಪೊ | ತುವಿನಂ ತಪ್ಪಶರಿರಸೂರೈಮಳೆಯಿಂ ಜಾಳಾಕಳಾಪಂTಳು | ಇವಿನಂ ಪೊದುದೀಜಗತ್ರ ಯದೊಳಂ ಕಾಮೋಗ್ರಘರ್ವಾಗವುಂ | ಅಳಿನೀಜ್ಞಾದುಮಂಜುಶಿಂಜೆತಸಮಂ ಸಣ್ಣಿಂಚರಂ +ಬಂಚರ | ಈ ಆಯೊಳೆ ತಳೊಡನುಳ್ಯ ನುಣ್ಣರದೆ ಮಿಂಚಂ ನೀವೊಲೆ ಪೊಣ್ಣೆಕಾ! - 1 ವಿಭವವಿದಂಗಳೂಢಸಂದೇ, $ 3 + ಬಿಂಚರಧ್ವನಿ > |