ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩೬ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (೮೬, - - ತೊಡೆತೊಡೆಯೆಳೆ ಜಿಗಿಲ್ಲ ಡರೆ ಸೂಳದವ ಆಳಾಡೆಚಿತ್ತದೊಳ್ | ಪೊಡೆ ತನು ಬೇbವಲ್ಲವೆನೆ ಹತ್ತಿದ ಮೈಗೆ ಸಡಿಲ್ಲುಮೆಂದು ಕೀ ! ಲುಡುವಿಲಾಗೆ ತೋಳ ಬಿಗಿಪೊಂದಿರೆ ಕೊಡುತಳಂಗಳಂ ಸಮಂ || ತೊಡನೊಡನಪ್ಪಿದರೆ ಭರದ ಕಾಳಸೆಯಂತಿರೆ ತಮ್ಮೇಳರ್ವರುಂ [೬೫೭ ಎಡೆದುಅದು ತೊಳಗುವಂತಿರೆ | ಸಿಡಿಲು ಪೊಯ್ಯುಟ್ಟು ದಾಳಂಗಜಕಲೆಯೆಳೆ | ನಡೆ ಮೊಗಮಿಕ್ಕಿ ಲಯಂಗಿಡ | ದೊಡನುಲಿದುವು ಬೆರಲ ಕೊರಲ ನಾಲಗೆಯುಲಿಗಳ [೬-೫v - (ವಕಂ) ಸವಿವಾಥಾಣಿಸಿ ಬೈಯ ಬೈಯ್ಯಳನೆ ಬಾಯಂ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿ ಬೇ! ಡುನ ಬೆಡಿಸ್ಕೊಳಕೈಯದೆಂದು ಪದವಿಂದಂ ಪೊಯ್ದ ಪೊಯೋಟ್ಟು ಪೊ || ಇುವ ರೋಮಾಂಚನ ಸಾಲನೆತ್ತುವ ತವಿಲ್ಕಾರ್ಕಂಡು ಹನಿ ಹಾ || ರವದಿಂದೆ ಪೆರ್ಚೆ ವೆರ್ಚೆ ನೆರೆದತಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಿಂ ಕಾದಲನೆ \೬೫r ( ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ) ಕರಕೃಚ್ಛಾಲಕವುತ್ಸಲಾರ್ಪಿತನಖಂ ನಿಬ್ಬಡಿತೋಂ ಸಮ | ತೃರಹಸ್ಯಾಹತಿ ಹೂ೦ಕೃತಾತಪದಾಘಾತಂ ಯಥೇಚ್ಛಾವಚ || ಸ್ಪುರಣಂ ಸಚ್ಛಿಕಾಟೀಕ್ಷಣಂ ದೃಢಪರಿಷ್ಕಂಗಂ ವಿಮುಕ್ತಾಂಗಸಂ | ವರಣಂ ಕೈತವವೃತ್ತಮೇಂನೆಗಟ್ಟುದೋ ಸಂಭೋಗಕೋಳಾಹಳಂ ||೬೬೧ ಅವಲುಂಗವಿಲೇಪನಂ ಚ್ಯುತಲಲಾಮಂ ಪ್ರಸ್ತಮಾಲಾಳವ || ಕವತಂಸಂ ಕೃಥಮೇಖಲಂ ತುಟತಹಾರಂ ಮುಕ್ಕಮಂಜೀರಕಂ | ಪ್ರವಿಕೀರ್ಣಾಳಕವಸ್ತ ಬಂಧಕಜರಂ ಇನ್ನಾ೦ಗವಾರಕ್ಕನೆ | ತವರಾಗಾಧರವಾಯ್ತು ಕಾನಕಲಹಂ ಸತಾಚೆತೀದೇವಿಯಾ |೬೬೧ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನೊ೪ತ್ತು ದಾಸತಿಯ ಸಂಭೋಗಂ ಸನೃತೃತ್ಯುಚಂ | ಸರುವಾಂಚಿ ಸಚುಂಬನಂ ಸಪರಿರಂಭಂ ಸಪ್ರಹಾರಂಸಿನಿ ?||