ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೦೬,) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೧೩೩ = P2 # * *

  • * * ,

ರ್ಭರವಕ್ಕ ಶನಿತಂ ಸಲಿಲಮತಿಸಸ್ನೇಹಂ ಸರೋಮೋದ್ಧಮಂ || ಸರಸಂಗಂ ಸನಿಮಿಾಳತಂ ಸಸಮಪಾತಂ ಸೌಖ್ಯಸಂಪತ್ತಿಯಂ lak ಶಕುನಿವಾತಾರವಂ ಮನ್ಮಥರಥಬಲವದ್ಗೀಂಕೃತಂ ಕಂಠನಾದಂ | ಮಕರಂಕಜ್ಞಾಲತಾಟಂಕೃತಮತಿದೃಢಹಸ್ತಪ್ರಹಾರಸ್ಸನಂ ದ | ರ್ಪಕಛೇರಿ:ಭಾಂಕೃತಂ ತಾನೆನೆ ಯುವತಿರತಾರಂಭಕೊ೪ಾ $ಹಳ೦ ಕೌ | ತುಕನಂತಾಕಂತುಸೆನಾಕಳಕಳದವೊಲಾಕ್ಟರವಲ ತಂದುದಾಗಳ [೬೬೩ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ! ಸನಯುಗ್ನಂ ತಲ್ಪದೂಳಿ ಕಿಲಿಸೆ ಮುಖಕಮಲಂ ಸಾಚಿಯುಂ ಬೀತಿ ತನ್ನಿ೦ | ತನುವುಧೇಂ ಬ ಟೆನ್ನಿ ರ್ವಡಿಸೆ ಜಘನದೊಳೆ ಪತ್ತೆ ಹಸ್ತಾಗ್ರ ದೊಳೆ ಕಂ | ಠನಿನಾದಂಬೋಳ್ಮೆಸುತ್ತುಶುಕಪಿಕಶಕುನೀನಾದಮೊಟ್ಟೆ ಸೆ ಚಿತ್ರಾ ! ಸನೆ ತಚ್ಚಿತ್ತಪ್ರಿಯಂಗೇಂ ಮಜದಳೂ ಸುರತಕ್ರೀಡೆಯಂ ಸೌ ಢಿಯಿಂದಂ ೬೬೪ ಸಮರತಸಬ್ಬದೆಳಿ ಸತಿ ದಿಗಂಬರವೇಷವನಾಂತು ಮುಕ್ತ ಕೇ | ಶನದೆಸೆಯಲ್ಯ ಕಣ ದರನಿಮಿಾಲಿತವಾಗೆ ದಲಾಸನಕಮಂ || ಸಮುನಿಸೆ ಹೂ೦ಕೃತಪ್ರಣವಮೊಪ್ಪೆ ಶರೀರಮನೊಕ್ಕ ತನ್ನನೋ | ರಮಣನ ಹೃನ್ನಿಧಾನಮನುಪಾರ್ಜೆಪ ಯೋಗಿನಿಯಂತಿರೆಪ್ಪಿದಳಿ |೬೬೫ ಕದಮಿನ ಕಣ್ಣಸಂರ್ಕಯನಳಂಕೃತವಪ್ಪ ಗಳಪ್ರದೇಶವುಂ | ಪದಕದ ತಾಣವಂ ಕುಚತಾಂತರವುಂ ಘನಬಾಹುಮೂಲಮಂ || ಮೃದುರಸನಾಗ್ರವುಂ ಬಯಸಿ ಚುಂಬಿಸಿದರೆ ಸ್ಮರನಿರ್ದನಾಂಗುಲೀ | ಕದ ಕುಸುಮಂಗಳಂ ಪದು ಪನಿದಂತವೋಲೊಪ್ಪಿ ತೋರ್ಪಿನಂ [೬೬೬ (ಶೂದೆ ಕಂ) ಅಲರ್ಗಬೆಂಡೇಣಿ ರೋಮಾಂಚನದೊದವಿನಿಸುಂ ತಟ್ಟುತಾಜಾಗೆ ಬಾ ಯೋಳೆ | ಪಲವುಂ ನುಞ್ಞಾತುಗಳ ಲಾವಗೆಯ ಕೊರಲನಲ್ಲಾಡಿದಂತಾಗೆ $ ಹಳಧ್ಯಾ ! ನಕನಿಂತಾ, S, 18