ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (೩೧. - , , , , , - ..

  • * * *

ಅಹಿಮಕರಂ ದಹಿಮಕರಂ | ದಹಿಮಕರಂತರವಕರವಾದುದು ಚಿತ್ರ | ವಿಹರಣಶಿಖಿ ವಿಹರಣಶಿಐ | ವಿಕರಣಶಿಬಿರಾಯು ಕೌತುಕಂ ಬೆಸಗೆಯೋಳೆ |೭v+ (ಪುಪ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ) ಕೆಟ್‌ಗಳ ನೀರೆ ತವುತರೆ ಬ> | ಗೆಳೆಯಾದುವು ತೋಗಳುಕ್ಕಾದೋದೆ ಬಯ | ಲೆಬಾವುವು ಬಂದೇ ಬಿಸು | ದೆವಾದುದು ಕಾಲವಶವದೇನಾಗಿಸದೆ ev೬ ಉ9 ಕಾಯ್ಕ ಸರರಶ್ಮಿಗೆ || ನೋಯಿಡಲೆಂದೆತ್ತಿ ಪಿಡಿದ ತಳಿರೆಂಬೆನೆಗಲ್ | ತುಜಾಗಿರ್ದಾವರೆಗೆಂಬಂ | ಮುದು ನೆಲ್ಯಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆವ5 ಪಥಿಕರಿ ೭v೭ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ತಪನಾತನದಿಂ ಚೆ ಏಾ || ಕ್ಷೇಪಣೆಯನೊಳಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಕೆಗಂ ಬೆಳ್ಳಗವಾ || ತಪರೋಭಾಗದೊಳಿರ್ದೊಡ | ಮುಸಶಮಿಸಿದುದೊಳ್ಳನಿಗುವಾತಪಯೋಗಂ ||೭vv (ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣಲ) ತನುಪಂಕಾಂತಸವುಲ್ಲ.ಠಚ್ಚಫರವಾಬದ್ಧಾ ಸಂಧ್ಯಂತರಾ | ಇನಿವಿಸ್ಕೋರುಕುಳೀರಕಂ ತಳತತೀನಿರ್ಮಗ್ನಕೂರ್ವ ಚಿರಾ | ಭ್ರನುಸಂಧಾನವಿಲೀನದೀನವುತಿಹಂಸಂ ವಾನಕಲ್ಲಾರಕೊ | ಕನದಂ ಕಞ್ಚ ಅದಾಯ್ತು ತತ್ಸಮಯದೊಳೆ ತುತ್ಸರಸ್ಪಂಕುಳಂ |೬v*