ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೭೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


~~ ~ ೩.) ಕಾಸರಂ. ೧೬೫ ಜಳಡೌಘ ಶ್ಯಾಮರೂಮಪ್ರಕತಿ ಚಳತಟಾಲಿಕಾಲೋಲಕೀಲಾ | ವಳಿ ಸಂಜಾತೇಂದ್ರಗೋಪಪಸರವಿಸರದರ್ಚಿಣ೦ ಪಶ್ಚಿಮಾಶಾ | ನಿಳನಾಡೋಜೃಂಭಿತಂ ಬಂದುದು ವಿರಹಿತರುವಾತನುಂ ಪರ್ವುವುಗಾ। ನಳನೆಂಬಂತಬ್ದ ಕಾಲಂ ಸೈನಿತಧಗಧಗಧಾನಗೌದಾಟುವಾಣಂ [ರ್೭್ರ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಪಡುವಣಲರಿಪುವಡೆಯಿಸ | ಅಡವಿಯೊಳಂ ಬಣ್ಣದಿಂದಮುದ್ದಂ ಬರ್ಪಾ | ಸಡಿಯಂ ಮುನ್ನ೦ ಬಂದಾ | ಸಡಿಲೊಳ ನಳನಳಿಸುವೆಳದಳರ್ಗಳೆ ರಮೈಂ [voo ಮುಗಿಲಿದಿರೇತಿ ಕಾದಲಲರೇ ಫೋಲಂ ಪಸುರೇ ಕಾಡ ಮ | ಲ್ಲಿಗೆ ನನೆಯೇ ಮೊನ್ನೆ ನಮವೆ ಬಿಸಿಲೆ ಕಡುರ್ದಕ್ಷಿಸpತೆ ಕ | ದಗೆ ಸುರ್ಯ ಅ ಹಸೆ ಭಯವೇes ನವಿಲೆ ನಲವ9 ಕಾಮಬಾ || ಹುಗೆ ಜಯವೇಅವತ್ತು ವಿರಹಿಪ್ರಕರಕ್ಕ೦೨೮ ಜುತಿರ್ಪಿನಂiv೦೧ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯು2) - ಘನವಜಜಲಧವಾವಲಿಯೊ ಗಗನಗಂಗಾತಟದತಮಾ೪ !. ವನಮೋ ಎದ್ದುನ್ನ ಟೀಕರ್ಬರಯವನಿಕೆಯೋ ಚಾರುಮೇಘಾಗವು ! ವನಿತಾಏಂಛಾತಪತ್ರಪಕರವೆ ವಿಯದುತ್ತುಗಮಾತಂಗಋಕ್ಷಾ | ಜೆನಪಕ್ಷತಾಣವೋ ಮೇಣೆನೆ ನೆಗಟ್ಟು ದಳಶ್ಯಾವಳಂ ಮೇಘಜಾಳಂ | (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ೦) ಚಾವಗ ನಾಟಕಂನಲಿದುವದಿಕುಜಂಗಳ ಕೊಟಂಗಳ | ಪೋದಗೆ ತತ್ತಿಯಿಕ್ಕಿದುದು ಮಾನಸಪದ್ಮವನಕ್ಕೆ ಫೋಪ ಚಿ ! ತೋದಯವಂಚೆಗಾಯು ಮಅಗೋಗಿಲೆಗಳ ಗಆವೊಯ್ದು ನಾಕುಳಂ | ಪೋದುವು ಪ9 ವಾಯಸದ ಗೂಡುಗಳಲ ನವಮೆಘಕಾಲದೊಳೆ [v೦೩