ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇ೬.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ೧VH ಇrry #y – P +++ - ** 1 * ••• • • • • • - ಘರಾಂಧಕಾರನುತಿದು | ರ್ವಾರಂ ನೆಲೆವರ್ತಿ ಬಯಲೊಳಂ ಜಾರಾಸಂ | ಚಾರಕ್ಕೆಡೆಗೊಟ್ಟತ್ತಪ | ಕಾರಿಯು ಸಿರಿ 5ಗಳರನಲ್ಲದೇಂ ತಣಿಪುಗುಮೇ {vrv « ಮಲ್ಲಿನಾಥನ್ತರಾಣಂ) ಮುಂದಾಗಿ ದಿನಪನುದಯಾ | ನಂದಗೋಳಸಮಯಸಮಯದೊಳೆ ಸಂಜೆ ಕರಂ | ಏಂದು ಬದಗಂತೆ ಕೆರೋಡ | ವಂದಾದುದಯದೊಳ ಸಾರ್ವರೆಡರೊಳಗಂರಿ !ರ್v್ರ - (ಶೂದ್ರಕ॰) ಬಳಸಿದುದರ್ಕವಾಜಿಖರಘಟ್ಟಿತರ್ವಾಪರಾಧಿಯೆಂದನು | ಚೂಳನಿದ ಧಾತುರೆಣುವೆನೆ ಚಕ್ರಯುಗಂಗಳಗಗಿಚ್ಚುವಾಂ | ಸುಳೆಯರ ರಾಗದೇ ದೆಸೆವೆಣ್ಣಳ ರತ್ನ ವಿಭೂಷಣಾಂಶುವು | ತೃಳಿನಿಯ ಕುಂಕುಮೋದಕದ ನಿಂತಿಣಿ ಸಂಜೆಯ ಕೆ೦ಪು ಲೋಕಮಂ | (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪರಾಣಂ) ಬಂದದ ಹಗಲಿರುಳಂಡ | ಸಂದುಗಳ೦ ವರುಣಶಿ ರಕ್ತಾಂಬರದಿಂ | ಸಂದಿಸಿ ಪೊಲ್ಲ ವೊಲಸೆದುದು || ಮಂದೈಸಿದ ಸಂಜೆಗೆಂಪು $ಪಡುವಣ ದೆಸೆಯೊಳಿ |Fon (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಇನನಂ ಕಾಣದೆ ಚಂಚಲ | ತನುವಪರಾಶಾಪ್ರಪಂಚವಿರಹಿತ ಸಂಧ್ಯಾಂ | ಗನೆ ನೆಡೆ ನೋಡೆ ಕರಗಿದ | ಳಸುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯನ ವಿರಹವಂ ಸೈರಿಪಳ {F೦೦ (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣಂ $ ಬೈಗಿನ, S, 24