ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೬.) ಕಾವ್ಯಸುರಂ. ೧

  • * * * * **

ಸಿದ ಜಾಲವೆನಿಸಿ ನಿರ್ಮಿ | ಇುದಯಾದ್ರಿಯ ತಟದೊಳನ್ನತಕರಕರಜಾಲ೦ ೯೪೯ (ವರ್ಧ ಮಾನಪುರಾಣ೦) ದೈನದೀಸಮ್ಮೋಹದಿಂದಂ ಜೆಡೆಗೆದಲುವಾವಲ್ಲಭಂ ನಾಡೆಯುಂ ಸಾ | ರ್ವಿನೆಗಂ ಪೀಯೂಷವಾರ್ಧಿಪ್ಪವಪರಿಣತೆಯಿಂ ಸೆಜ್ಜೆಗಬ್ಬೋದರಂ ಸಾ | ರ್ವಿನೆಗಂ ಹಂಸಂ ಮಲಗೆ ಮೆಳಸಿ ಬಿಸಲತಾಶಂಕೆಯಿಂ ಚಂಚುವಿಂ ನೇ || ಶ್ರೀನಗಂಫೊನ್ನುಪ್ರೀತಂಮುದ್ರಿಸಿದುದುಜಗನಂಚಾರುಚಂದ್ರಾಂಶುಜಾಲಂ। (ಚಂದ್ರಪ್ರಳಪುರಾಣ೦) ಇಂದುಪಯುಕೈಲನದಿ ಶಶಿಶರನ್ನೇಘಮುಕ್ಕಾಂಬುಧಾರಾ | ವೃಂದಂ ಜೋತ್ಸಾ ಪ್ರವಾಹಂ ಕವಿದುದು ವಿಧುವtತಂ ಶೀತರೋ ಚಿಃ | ಕುಂದೊದೃನ್ನಂಜರಿನಿರ್ಗತನಿಬಿಡರಜಂ ಚಂದ್ರ ರುದ್ರಾಟ್ಟಹಾಸ | ಸ್ಪಂದಂ ಪ್ರೊಗ್ನಿನ್ನ ಸೇವಾವರಕರಟಶಿರೋವಾಂತಮುಕ್ತಾಚ್ಛವರ್ಷ೦|| ನೆಗತ್ತುಂ ಬೆವರಂ ವಿಯೋಗಿಹನದೊಳೆ ಕಾಂತಾಮುಖಾಂಭೋಜನಂ। ನಗಿಸುತ್ತುಂ ಸ್ಮರಸರಕಾಂತಶಿಖಿಯಂ ಸೂಸುತ್ತುಮುತ್ತಂ ಚಕ | ರಿಗಳAಳೆ ತೃಪೆಯನೆತ) ತುಂ ನರಪುತುಂ ಪ್ರಯೋರಥಾಂಗಂಗಳ | ಪಗಲಂ ಪ್ರಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಪೊಕ್ಕಿರುಳೊಳೇಂ ಪರ್ವಿತ್ತೂ ಚಂದ್ರಾತರಂ | ಇದು ಮುತ್ತೇನೆಂಬೆ ಬೆಜ್ಜಂಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆಯೂ ಹಂಸ ಶಾಲೆ ತ್ತು ಸಾರ್ಥ ಪ್ರುದೆ ಮಲ್ಲಿನಾಲೆಗೆ ನೆಗಿದಪುದೆ ಭೈಂಗಂ ಬಿಸಭಾಂತಿಯಿಂದಂ | ಕರ್ದುಕಲೆಗೈಯೊಳಾರದ್ದು ಪುದಿಭಕಳಭಂ ಸಾಂದ್ರಚಂದ್ರಲಕುವಂ ಜಾ ಆ ದುಕಲ೦ ಲೀಲೆಯಿಂದಂ ತೆಗೆದಪುದೊ ಕುಚಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾಕದಂಬಂ - (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಕುಸುಮಂ ಗಂಧಾನುಮೇಲುಂ ಗಮನಕಪುನಹಂಸಳಕಟ್ಟಾ ಸುಮೀಯಂ। ರಸನಾಸಾದಾನಮೇಯಂ ಮಧು ಮಳಮುರುಹ ನಾರ್ಪೂರವುಕ್ಕ'