ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


18 ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ .. ... .., - - .. ಅನಂತ್ ೧೧:೨೨, ೧೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC) ~ ಅನಂತ್ ೧೧:೨೨, ೧೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೮ (UTC) b ಎಮಿ ಬಾಳಮ್ಮಣಾಳವೆಂದೆ ಕರ್ದುಕಲ್ಪಗೆಗುಂ ಕಳಹಂಸಪೋತಕಂ |_೦೦೩ (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣಂ) ಘನರೂರ್ವಾಸಕ್ತಿಯಂ ಗಾರುಡಮಣಿಮಯದೊಳೆ ದಾವವಿಭಾಂತಿಯಂ ಕಾಂ | ಚನಭವಾತದೆಳಿ ನಿರ್ಮಲಜಲರುಚಿಯಂ ಸಟಕಪ್ರಾವಬ ದ್ವಾ || ವನಿಯೊಳೆ ವಾನೆ ಚರಸ್ತಿ 'ಭ್ರಮಮನತುಳ ನೀಳಾತ್ಮ ಪಾಂಚಾಳಿಕಾ ದ | ರ್ಶನದೊಳೆ ತಾಳುತ್ತು ಮತ್ತಂ ಸುವುದು ಮಹಿವೃದ್ಧಹದೇನೇ ಸಮಹಂ |pov (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) - ಅಹಿರಾಜಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಜೆಪ್ಪನಾಯಂ ವ್ಯಾವರ್ಣಿಸಲೆನೇ || ಮಹಿಳೆ ಮಾನವನೆಂದೆ ನಾಲಗೆಯೊಳಂತತಾ ಭೂಭುಜಾಗಾರನುಂ | ಬಹುವಿಸ್ತಾರವನಿಂದ್ರಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನಾ ಕಾರಮಂ ತನ್ಮಹಾ | ಮಹಿವಾಧಾರನನಕ್ಕುದಾರನನಿಳಾಚೇತಞ್ಚಮತ್ಕಾರವಂ |ರ್_ (ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಬುಲ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ಪುರವರ್ಣನಂ. ೬ ರಾಜವರ್ಣನಂ ಅತುಳನರ್ಥ್ಯಗುಣಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಸಚ್ಚಂ ಪ್ರತಾಪಾರ್ಜಿತೋ | ರ್ಜಿತತೇಸಂ ನಿರವಹೃನಬಲಾತೃತ್ಯಾಂತರೂಪಂ ಸಮಾ | ಕ್ರಿತಸರ್ವೆ ಫಲಾಸ್ಸಗಂ ಸಮುಚಿತಾಜ್ಞಾನಸದಿಸಂ ಜಗ | ನ್ನು ತನಾನಾಯಕರತ್ನ ದಂತಿರೆಸೆವಂ ಸರ್ವೊವ್ರರಾನಾಯಕಂ !o೧೦ ಸಕಲಜನೈ ಕನಿಶ್ಚನನವಕಲಾಧರನಿಷ್ಕೃತಿಕ | ಲ್ಪಕುಜನುಪಾತಾಲಬುದು ನಯವಾಕ್ಸತಿ ಸವೀತರಂ || - * ( ತಾಂಭ.