ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


108 108 ಲೇಬೋಧಿನಿ ನಗದು ಜಮು ಜಿನಸಿ ಜವು ಜನಸಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು ರೂ ಆ ಪೈ ರೂ ಆ ಪೆ: (ರೂ, ಆ ಪೆ, ]ರೂ ಆ. ಹೈ ܧܩ 6 ? 0 0 ನಗದು ಬಿಕರಿ ರಾಗಿ v ಪಲ್ಲ ದರ ೩ ರೂ. ಮೇರೆಗೆ ನಗದು ಬಿಕರಿ ಸಣ್ಣ ಅ ↑ ೪ ಪಲ್ಲ ದರ | ರೂ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಯ್ಯನವರ ೩ ರ್ಚು: ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಪ ೧ಕ್ಕೆ ... ದಪ್ಪಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ೨ಕ್ಕೆ... ಬಸವಣ್ಣನವರ ಖರ್ಚು ರಾಗಿ ಪಲ್ಲಿ ೫೦ಕ್ಕೆ ೩ ರಲ್ಲಿ .. .೧&o vi o! ಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಖರ್ಚು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಲ್ಲಿ ೧೦ ಕೈil ರೂ ನಲ್ಲಿ vs v ನಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ದಪ್ಪ | ಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲ ೨ ಕೈ ... ೭ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲ ೦ಕ್ಕೆ.... - o ನಗದು ಬಿಕರಿ ರಾಗಿ ಹ 2 ೫ಕ್ಕೆ ೩lರಲ್ಲಿ, 7ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ ಜ. ಮಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. 15 ನಿಂಗೇಗೌಡರಿಂದ ಜಮ್ಮು ದಳ್ಳಾಳಿ ಮಾರಾಟ ಕ್ರೋಸ್ಕರ ರಾಗಿ ಪ ೧೦, ಸಂತಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂ। “ಡದ್ದು ನಗದು _೦ ೧. ೧_o೦ ೧_. _೦೦ $ ೧೬ ೪ |• |