ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಲೇಬೋಧಿನಿ 111 ನಗದುಜಮ ಜನಸಿ ಜಮ ಜನಸಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು ರೂ ಆ ಪೈ.ರೂ ಆಷ್ಟೆ. ರೂ ಆ ಪೈ-ರೂ.ಆ ಹೈ। 30 ೧೦ol ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆಪತು | ದಮೇಲೆಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ರಾಮಯ್ಯನವರಿಂದ ಲಿನಕಾಲದ ೧೦ ತಿಂಗ ೪ನಬಾತು ಬಡ್ಡಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿಜಮೆ ಬಂದದ್ದು ದರ || ರೂ, ನಲ್ಲಿ. ನಗದು ಖಚುಅ೦ಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ 31 ೧oo! ೦೦ [೧೧೫ ೦೦ ೪೫ ೦೦ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಂದನಗದು ನಗದು ಬಿಕರಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಸಲ್ಲಿ ೧೦ಕ್ಕೆ ೧೧| ರೂ, ನಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಿಕರಿ ದಪ್ಪಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲರ್ಕ್ಕ ರೂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮದುವೆಯಂದು ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ | ಅಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲ ೧ಕ್ಕೆ ... [೧೦