ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕೃಷ್ಯಗbವಿಲಾಸಂ ೩೩ ALv-+ ಚೆಲ್ಪರರಸನ ವೇಣಿ ... ... ನರಮೃತ ! ಚೆಲ್ಲಿ ದೆಸೆಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ | ಹಲ್ಲವಾದರದಿ ಸೇವಿಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಲು | ಗಲ್ಲವೆಂಬಧಿಧಾನವಾಯಿತು 148 ಅಂಬುಜವದನನಧರಖಾನವನು ಮಬ್ಬೆ | ವೆಂಬ ಧನ್ಯರು ನಾಲ್ವರುಂಟು ಕುಬು ಕೊಳಲು ಕಮಲಾದೇವಿ ಗೋಪನಿ | ತಂಬಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾಲಾಯ್ತು 1೩೫ ಉರದೊಳಗಿರ್ದು ವೇಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಇಂದಿರೆ | ಕೊರಳನೈದಿತು ವರನಂಖ | ಸರದಿ ಕೊಳೆಲಿಗಾದುದೆನುತ ಗೋಪಿಯರಾಗ 1 ಳುರುಬುತಿರ್ದರು ತವಕದಲಿ ೩೬ ನಳಿತೋಳ್ಳನೆಂಬ ವಾಸುಕಿ ಬಿಟ್ಟ ವನು ಗೊತ್ತು ! ಬಳಲುತಂಗುಮುಖದಿಂದ | ಕೊಳಲ ರಂಧದ ಸುಧೆಯನು ಸೇವಿಸುವವೊಲು | ವೆಲುವಭುಜಗಳೊಪ್ಪಿತಾಗ 4 ಇಂದ್ರನೀಲಾಚಲದೊಳು ಸುರನದಿಯು ತಾ | ಬಂದು ಪ್ರವಾಹಿಸುವಂತೆ | ಇಂದಿರೇಳನ ವಕಸ್ಸ ಲದ ಮುಕYಹಾರ 1 ದಂದ ಮೆರೆದುದಿಂದುವದನೆ N೩v ಇಂದಿರೆಯನು ನೋಡಲೆಂದು ಬಂದಿಂದುವಿ : ನಂದದಿಂ ಪೊಳೆವ ಪರ್ದವ | ಬಂಧಿಪುಬ್ಬುಗದಿ ನಾಭಿಯ ಬಿಲದಿಂ ಪರಿ ! ತಂದ ಫಣಿಯೊ ರೋಮರಾಜಿ ೩೯ ಮೂರು ತತ್ತ್ವದೊಳಡಕವು ಜಗವೆಂಬುದ | ನೋರಂತೆ ಗುರುವಂದದಲಿ | ತೋರಿ ಸೂಜೆಸಿತು ತ್ರಿವಳಿ ಪೊಡೆಯೊಳು ನೋಡೆ | ಭೂರಿಯಜಾಂಡ ತುಂಬಿ (ಹುದು 18ಂ ಕಟತಪದೊಳು ಕಟಪುಟಿಯಂತೆಸವ ಪೀತ \ ಪಟದ ಕುಬೈನ ಸೊಬಗಿಂದ | ಪದತರಮಣಿಕಾಂಬೆದಾಮಕಿಂಕಿಣಿಗಳು | ನಟಿಸೆ ನಿತಂಬದೇಶದೊಳು 180 ಇಗಿರಿಲ್ಲವೀರೂಪರೆಂಬ ಜಯಸ್ತಂಭ | ಕದಳಿಯಿಂ ಮೃದುತರೋರುಗಳು | ಮದನನಂಬಿನ ಪೊದಗಳನೊದೆಯಲು ಜಂಭ | ರೋದಕ ಮೇಲಿನಿಸ ಜಾನುಗಳು 1 ತಾವರೆ ಪದಕ ಸಾಸತಿ ಯೆಂದು ನೋಡಲು | ತಾವರೆಯಾದವೀಯಡಿಗೆ | ಇವಸುಧಾಮ್ಮೊಮದಳತೆಗೆದದ ಮೇಠಿ | ನ್ಯಾವುದುಪಮೆಯಂಗಳಿಗೆ 18೩ ಹರಿಯ ಪಾದವ ಬೊಮ್ಮ ತೊಳೆವಲ್ಲಿ ನಖಶಾಂತಿ | ಬೆರೆದು ಬಂದುದು ಬಾಂಬ್ [ಣೆಯೊಳು | M, 9