ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಈ ಕೆಳಗಣ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾದುವುಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟುಗಳು ಹೊರತು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮದ್ರಾಸು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ, ಮೈಸೂರು ದೇಶೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ, ಬೊಂಬಾಯಾಧಿಪತ್ಯದ ಭಾಷೆಜೀವಿನೀ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ದೇಶಭಾಷಾ ಗ್ರಂಥಗ ಳಾಗಿ ನಿರ್ಣಿತವಾದುವು. ಕ್ರಯ 993 ಮು. ಕವಿಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ಕವಿಯ ಗ್ರಂಥವೂ ಚಂಪೂ ಗ್ರಂಥಗಳು :- ರೂ. ಆ, ಪೈ. 993 ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ .. 1 6 0 993 ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನನ ಅಜಿತತಿರ್ಥಕರ ಪುರಾಣ ತಿಲಕಂ .. 9 0 1105

  • ಅಭಿನವಪಂಪ ಅಥವಾ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣಂ 1145

ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರಂ (ಸಟಿಪ್ಪಣಂ) • , 30 0 1165

  • ಹರಿಹರದೇವನ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ 1170 |

ಕವಿಕುಂಜರಾಭಿದ ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ಲೀಲಾವತೀ ಪ್ರಬಂಧ.. 3 8 0 1170 ಅರ್ಧನೇಮಿ ಪುರಾಣಂ 19 0 1189 ಅಗ್ಗಳದೇವನ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ-ಅಗ್ಗಳ ಲೀಲಾವತಿ .. 4 0 1209 ಕರ್ಣಾಟಕ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜನ್ನನ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ .. 0 2 6 1209 y, ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ, ಸಟಿಪ್ಪಣಂ .. 1 2 0 1235 ಕಮಲಭವನ ಶಾಂತೀಶ್ವರ ಪುರಾಣಂ .. .. 4 8 0 1235 + ಆಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ, ಸಟಿಪ್ಪಣಂ .. 1300 ಚೌಂಡರಾಯನ ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆ | 10 0 1528 ಅಭಿನವ ವಾದಿವಿದ್ಯಾನಂದನ ಕಾವ್ಯಸಾರಂ .. 1700 ತಿರುಮಲೆಯಾರನ ಚಿಕದೇವರಾಜ ವಿಜಯಂ.. .. 2 4 0 1700 ಚಿಕುಪಾಧ್ಯಾಯನ ದಿವ್ಯಸೂರಿ ಚರಿತೆ .. 1 2 0 1700 | ಗೋಪಾಲಪ್ರಸಾದಿಯ ಚಿಕದೇವೇಂದ್ರ ವಂಶಾವಳಿ .. 0 46 ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ ೦ 4 0 O - N N w ಷಟ್ಟ ದೀ ಗ್ರಂಥಗಳು :- 1165 # ರಾಘವಾಂಕನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ (ವಾರ್ಧಿಕ) 1369 * ಗುಬ್ಬಿ ಮಲ್ಲಣಾರನ ಭಾವ ಚಿಂತಾರತ್ನಂ (ವಾರ್ಧಿಕ) ..