ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ರೂ. ಅ. ಪೈ. 17 ಶ. * ಕವಿಹಂಸರಾಜನ ರತ್ನಾಕರ ಶತಕ 17 ಶ. * ರತ್ನಾಕರ ಕವಿಯ ಅಪರಾಜಿತೇಶ್ವರ ಶತಕ .. 19 ಶ, ಶ್ರೀವಾಸನ ವರ್ಷ ವರ್ಧಂತೀ ಶತಕ (ವಾರ್ಧಿಕ ಪಟ್ಟದಿ) .. ೧ 3 6 ಅಲ೦ಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು :- 1150 | ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರಂ .. 17 ಶ. * ತಿರುಮಲೆಯಾರನ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರಚರಿತೆ ... 0 3 0 ರಸಗ್ರಂಥ : 12 ಶ. * ಕವಿಕಾಮನ ಶೃಂಗಾರರತ್ನಾಕರ ನಿಘಂಟುಗಳು : 15 ಶ. * ಕರ್ಣಾಟಕ ನಿಘಂಟು 15 ಶ, ಚತುರಾಸ್ಯ ನಿಘಂಟು 15 ಶ. ಶಬ್ದಸಾರ ನಿಘಂಟು (ಗದ್ಯ .. ಸೂರೈಕವಿಯ ಕವಿಕಂಠ ಹಾರ .. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸ೦ಜೀವನವೆಂಬ ಅಟಕುಳನಿಘಂಟು

: : : :

17 ಶ. 0 4 6 .. 0 4 6 0 7 0 _0 2 6 ಛಂದಸ್ಸು :- 990 ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದೋಂಬುಧಿ, ಸಟಿಪ್ಪಣ .. 18 ಶ, ನಂದಿಕವಿಯ ನಂದಿಛಂದಸ್ಸು, ಸವಿವರಣಂ .. .. 1 8 0 .. 0 7 0 ವ್ಯಾಕರಣ :- ನಾಗವರ್ಮನ ಶಬ್ಬಸ್ಮತಿ (ಅಸಮಗ್ರ) .. .. 0 12 0 .. ಸಾಂಗತ್ಯದ ಹಾಡು :--- 16 ಶ. ಕನಕದಾಸನ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ 2 8 0 16 ಶ. ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಮಲಾರನ ಕರ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತ ಕಥೆ ೧ 8 0 17 ಶ, * ಸಂಚಿಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ... 17 ಶ. ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀವಿಲಾಸ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಬಾಲಲೀಲೆ .. 0 8 0 17 ಶ. ನಂಜಕವಿಯ ಕಥೋತವಾಕ್ಯಂ .. ... 0 1 0