ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಮುಂತೈತರಲ್ ಮೆತವ ಕತಹರಮುಡಿದೋಳು : ತಾಂತವಂತಿಹ ನವರಾತ್ರಿಯಂ ತವಿಸುವ ಗು: ೧೦ ತಿನಿರ್ಮಿ ಸಿದ ಜಂತಾಮಣಿದು ಸಿಪ ಭಾಗಿರಥಿಯ ಕಂಡೆನು|| ಜಡೆನುಡಿಯೊಳೆನ್ನ ಮಗನಡದಿಯ ರ್ಪಕಾಲ : . ಮಡಗಿಕೊಂಡಿರಲೆನ್ನ ಸಂಸಾರ ಮನ್ನಿ' ಳೊಡಗೂಡಿ ಪೊದೆಲೆ ದೇವ ದಂಡವರನನ್ನ ಕೈಗಳಿಸೆಂದು ಅಡಿಗಳೆಲೈಸಿ ಬಿನ ಸಾ೦ಜಲೆಲೆ : ಕಡುರನ್ನವಾದ ಸರಳ ವಿತನಾಥ ರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರನು ಚಂದ್ರನರರು ನಾ ಸಂಪಿಸಿ ಗಣ್ಣಿನಿಂದ |೨೩|| ವರಚಿತ್ರ ಕಾರವಾರವೆ' ರಜತ : 71) ಶ್ರೀರದಹನ ಸಕ ಕರಗಿ ರವf . ಸರಿದುದೊ' ಸಾರಂ ಪೊಸತು ಸುಪ್ರಭಾವವೋಲ್ಲು || ತೊ'ಸತrಣನ ಪ್ರವಾದ..ಮf) ಮೇx 'ದೊ ವಾಂಗರತಿ ದಿವಂಗವೆತ್ತುವೆನೆ , ಸುರಗಂಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಿ ತ ರ್ದವಕಾಫಿ-ಪ್ರವಗ್ರದಲ್ಲಿ " o೪ || * ಅರಸುಮೋ°ರರದ ಸರಘಟಿತ ಸಮಕುಲರತು, 'ನ:ಸಿ.ತ, ಬನಾ ಕರನಂತವುಕರಾದ ಸುಧಟನತವೋಲ್' ಜಾರತರವಾಯುಕ೦ || ಉರುಸುಜನಂತೆ ಅರಿತಾನ ತಜ್ಞ, ತರ್ಹಿ ಗಿರಿಯಂತ ಆಘಾಸರತಸಾರರಂಜಿತ ಸಮರ ಧರೆಯ ಬಸಳತಕಂದಮಯವ ಸರದಿ ಕಳ್ಳಿ ಸೊಗಸಾದುದು | - ಅತಿಛಂಗಯುತವಾದ ನ.'ತಾಂಗವರ್ಣನೆ ಭಿತೆಯದ ವಿಷಮಯಾವಕಕುಲಗೋತ್ರ : ತತಿಯ ಭೇದಿಸ ಕಟಶವಾಗಾಗತವಾದಳದ ಜನ ಸಿಂದಿಸಲು ಶತಪವಿತ್ರ ಕ್ಷತ್ರಕತಿಸಿವಾಸ ಸ ದ ತವನಾಚರಿಸಿ ನಿರ್ಮಲತವೆತ್ತ ವಿ ಕ್ರುತದಿ ಮa'ವಳ' ಗಂಗೆ ಏ•ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪುಳ್ಳಿ: ತವ ನದಿಯದೊಲು ! - -> w U”