ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸರಿಯಾಹಾತ್ಮ. ೧ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ || .... ಸೂಚನ:-- ಕಾಂಡಗಣನಾಯಕಂ ವೃಜಿಸುವ ; ಗೀಸಧ ನಂದಿಗು ಹೇಳ್ಮೆನಾ ಕೂಪ್ಯಾಡಗರ್ವತದ ಮಹಿಮೆಯಂ ಕೆಲ್ಫ್ವರ ಗೋಷ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗೆ ! ಸುರರಾಜರಾಜ ಮನ್ಮಥಮಫಸ ವಿಲಸಿತಾಂ | ಬರಕಕ ಕಕವಾರ್ಚಿತ ಜಿತೃಸ ಸ , ತರುಣಾಮವಾಮದವಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾಗಾವಿಸಿದ ವಿಲಾಷಸ || ಕರಟಿತ್ತಚಸುವಾಸ ವಾಸವಾಗತ ಶರ ಕರವಿಜಾತಕಾರಣ ರಣವಿತಮಹಾ ' ಸುರ ಸುರತರಂಗಿಣಿ'ಧ ತ ಸೋಮ ಸಮಧರ ನಂಬ• ಪಾಹಿ ಸತತಂ! ಚಾರುಮೂವಾರಿವಧರಿಸುವುದು ಮಹಾ " ಘೋರಸಸಾರಾಂಗಕಾರಮಣಿಪ ವಿ : , ಸರಭವವರದಕುತಾರ ಸತ್ಯ ಘಟರ್ನೆ'ರಂತೆ ಕಪ್ಯಾಡಗನಿಸಂ ! ತxುತಿಸಸಾರರೆತಿರಗಿ ಒರೆ ಕಾತಿ : ರಾರಾಜಿಸರುಜಿರಕ ಕಾಂಜಿಗಳ ಈ ! ಗಾರಸಾರಪ್ರಪೂರಕ ಮುನವಳದೇನೆಂದಾನರಿಯೋಳ್ ನುಡಿದನು !! ೨ || ಇಂತಸವ ಕಾಂಚಿಪುರಿ ಮಧಾಗ । ನಂತರದೊಳೊಪ್ಪುವ್ರದ “ತೈಲಾರು ರಂತ ಪೂರ್ವವಾರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ ಸನಾರ ಬ್ರಹ್ಮ-ಶರಂ : ಆಂತಕದಿಕಾರಾವತಿಸಿರಿ ನಟ ಕಂ ತೋಚುವರಾರ ವಸ್ರಮ ದಿತು ನಾಲ್ಕತಂಟುಗಾತ್ರದ ಗಣನ ಪರ್ವಿ ಪರ್ವತನಸರುದು '೩೫ ಕಠಿಕಾಂತತರೋಜವೀಟಿಯ ತುಹಿನಜಿ : ಚುಸಮೂಹಶಿಕರಗಳ ದಂಡಜವಹ ! ಪ್ರಸವದಿಂ ವಿಮಲಾಳಿಯಿಂ ಕೃಪ್ಲಾಧಿಕಭೆಯ ಸತತಾನರ 2 & ಎ - " .