ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Y ಕರ್ಕಾಟಕ ಆಳಲುನಿಧಿ. ಸರಸತಿಯನೊಲೈಸುವೊಲ್ ನವ್ಯಕಾಶ್ಮೀರ | ಸುರಸಪೂರಿತಕ್ಕೆ ತಕಸರತಿ ಗಿರಿಜಾತೆಯ | ಕರಿದು ಬಿಳದುಕು ಕೆಂಪುಗಳದು ನಿಂಗರವೆತ್ತು ರಾಜೆಸಿತು ಸೋಜಿಗವನೆ | ವಿಸುವಾವುಲಲಿತವಾಳ ತಾನಾಧರವ ರಸುವ ರಾಜಿತರತೃಭಕರವಾರು | ಅನಿತಕಿಮ್ಮರ್ನನವಾಂಕುರಸುರಾಗೊ'ಪ್ರತಿಭಾವಪಾವನೊಬ್ಬು ರಸದೆ ಪುದಿದಿಕ ತಕಕಸುರಪೂರವಾ | ಗೆಸೆವಂತೆ ನವಕುಂಕುಮೋದಕಂ ತೀವಿ ಛಾ ! ನಿಸುತಿರ್ದುವತಾಜನಕನ್ಯಾಗ ನಿಂಗರದಿ ಸೋಗಸುಗೊಳಿಸಿ | ೭ || ಈ ಪರಿಯೋಳವ ಮಂಟಸಮಧ್ಯದೊಳ್ ಮಣಿ : ಸ್ಥಾಪಿತವಾಸನಾಗ್ರಿಮಿತವಿದ್ದು , ಸುಮುಖಿಯಾದವೊಲೆ' ಸವ್ಯಸನಕೂಟಗಳ ಕಾಂತಿ ತಾ ಕಾಂತರ ರೂಪಾನವೊಲ್ ಕನಕಲತೆ ಸತಿಪಕ ಶಿಯು : ನೆ? ಪಡೆದವೊಲ್ ಪರಂಜೋತಿ ಮುಡಿವೆವೆತು. ತಾ ಪರ್ವತಾತ್ಮಸಂಜಾತೆಯಾದಂತ೮' ಕಣ್ಣಿಸಿದಳವಳ್ಳನ | v | - ವರರತ್ನಸಂತಯದೊಳಂ ಪರಾಗ ವ : ೪ರಿಗಳೊ ಕಲ್ಪಲತೆ ಪರಸಪ್ರಕರ' ! ವಿ:ಜಸ ಹುಡಂವನ ರಸದೊಳಂ ಸಿದ್ದರಸ ಪುಷ್ಪದೊಳ್ ಪಾರಿಜಾತ ! ಪರಮಮಂತ್ರದೊಳು ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ನದಿಗಳ ಸುರಗಂಗೆ ತಾರೆಗಳೊಳಂ ರಹಿಣಿಯು ತೀರ್ಥ : ನೆರವಿಬೆಳವಣಿಕರಿ ಕೆಯವೊಲಾಸತಿಯರೋಳ್ಳಿರಾಣಿರೋಧಿಸಿವಳು || ಮಲ್ಕುಡಿದು ಮೋಹನಾತ್ಮಕಿ ಗಂಧಸಿಂಧುರವ : ವೊಡಮನಾಂತ ನವಯ”ವನೆ ವಿರೇಶರುಚಿ ಲುಗರಳದ ಚಿಕುರದ ತನ್ನ ಪೊಂಜೆಳೆಯ ಮೆಯ್ಯ ಪನಿ ಕುಂವವ ? ನಲ್ಪನೆಯನೇಳಸುವ ವಂತಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಮದೆ : ಬನ್ನಿಬಿಡದಿಂವಡರ್ವ ಗುರುಕುಟದ ಗರುವ ಪೂ 1 ವಿಗುವ ಪುಳಿಂದೆಸೆವ ಭರ್ವತಿ ಪರಮಪಷದಿಂದಿರ್ಧಳು ] 1).