ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿವಾಹಿತ್ಯ, H M | ೧ | M M m -3 ಖ -೨ - ಕಲ್ಲ ಬಸಂತ ಬರತಕ್ಕೆ ಮರಳವಳು ತಾ ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲೆಗೆ ತಕ್ಕವೊಕ್ಕಲಿನ ; ಇಲ್ಲಾ ನೆಮೊಗದವನ ಬೆಸಲಾಗತಕ್ಕೆ ತಾಯಿಲ್ಲವೆಂದೋಲೈಸುವ || ಚೆಲ್ಲಿ ಗಣ್ಣೆಳೆಯರಾಡುವ ಮೊಳೆತಿಮ ! ಲೋಲ್ಲ ಸಿತಕಾಯಕನಸಿಯ ಕೆಲ ಪೀಠ ; ವಲ್ಲಭೆ ವಿರಾಜಮಾನಮೊಆರ್ವಳನೇಳನಾಳದ ಮೇಳದಿಂದ : ೧೧ ! ಗಿರಿವರತನೂಜೆಯಾ.ಲೋ೪ರುತಿರೆ ವಸಂ . ತರುತು ಸಮಯಜುವುದು ಮಾಮರ ತ . ರ್ಮುಅಗೆ ಕೋಕಿಲರವಂ ಕಲ್ಲಣಿಸಿರಸರೋಮಿಗೆಸೆಗಸ|| ಸಲಗವಿಸಿ ಸುಳಿದೆ ಮೂವಾಲಿ ಸಿ : ತರಪುಷ್ಪದಿ, ಕುವ ಜಲಪಾತಿ ಮೆಟಿನ : ಲಜಿ ವಿಹಗಸಂಕುಶ ಕಲೆಯ ಬಿಸಿಲಲೆಯೆ ಚೆಲ್ಲಾ,ಯು ಚೈತ್ರಮಾಸಂ - ವರಕುಂದಕುಟ್ಟಲದ ಮೇಳವು ಪುಪ್ಪರಸ : ಸುವ ಜೊ೨ ರಿ೦ದ ವಾಯು ಲಿಪಿ ವಿಗೆ ಯರಗಿಳಿದ ನುಡಿ ತೂವಳ್ಳಯಚಿವಜಯ ನಡೆ ದಟ್ಟಣ ತಳ ಕಂಡೆ.! ತಬಗೆಳೆಯ ರವಿ ಗೆ ದುಂದುಳಿಗ' ವಣಿ ಸರವಾಗಲೆ ಜನಪದೊಳ ವಸಂತ ಛಾ ಸುರಭೆಜನಕೆ ಮದ್ದಾಗೆ ವಿಲಸನಗಳ ವಳಯದೊಳ' ಚರಿಪರು ? ತಿ'ಗೆ ತಜಿಕವೋಲೆನಾಡೆ ಲರ್ತ' ತ... ಕೂಡ ಮರಗ' ಫಲವತೆ ತಂಗಗಳು ನಾ ತಾತ thಳಿಗಳ ವಮ ವಾಡೆ ಕಲೆಗಳರಸಂಟಿ ಕಚಗಳ ನತಿಯ ನಾಡೆ ನವಿಲಗ, ಕಣವಾಡೆ ತry, ಸು| ಖಾಡೆಟೆಸs, ವಸತ ವ. ಗುಘಷಗಳ' : ಕೂಡ ಸುಭಿಸಿತು ಗಡಿ ಪಿಗೆ ವಧುವರಸ ರಗಡ್ಡ ರಿಯದಾಗೆ ಸುಳಿದು ತೆಗ.... ದೆಲೆನ ಆ ಗಳು ಲತೆಗಳಿಂದಲೆಗೆವಳರಲಗಳಿಂದಲು : ಚ Yಸ ಸರಿಮಳ ಪರವುಳಕ ಆಗ ನmದುಂಬಿ ನುಬಿದಪಿಗಳ ಬೆಂಬಲ. - -