ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿತಾತ್ಮ ಕವಿಯ ತನುಸರಭವನಂಜುಲಿವಪುಟ್ಟದೆ ! ಬವರಂಗಳಂವತನು ಹೇಮಚಾಂಪೇದದಾ || ಮವನಿರ್ದೆಸೆದಳಳುಹಿವಂತ ವಿಲಸವವನಜಾಂಬನದಾಂಬುಜವನು !! ಅವಿರತ ವಿಕಾನಿಸುತಿರು ಜನುಮಾಯುಮಂ ! ಹವಣಿಸುತ ಪೊಂಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿಗಳ ಪಾರ್ತ್ಯ ! ತನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವನಾಳ್ಳ ಯಂತಳ್ಳಪ್ಪಿದವು 'ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯಾ|| ವಿಮಲಾಂಗಗ೦ಗಾತರಂಗವನು ಚಂದನಾ : ಗಮಕೋಮಲವಿರಾಜಿರಾಯನು ಸರಿಸಮ : 'ಮರಾವತಾರುಸಹನೆಲ್ಲ ನಿತಸಾರನ ಜವು ಕಂದಃಸುವ ಹಿಮಕಾರ್ವಾವತಂಸ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಡೆ ! ಳಮರ್ದ ಸುತ ತನಗಾಗಿವಂಗರಸೆಯೊಳಗೆ , ನಮಸಣಲಪಮೆಲೋಳೆಪ್ಪಿನವುಬಾಯಲತ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವನವವ ಲವಣಾಬ್ಬಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ಶಂಖ ; ಸುನಕಠಿನವಾದುದೆನುತುಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ತನಸ್ಕರ ಸಲ್ಲಲಿತಲಾವಣ್ಯವೀಯಪರಸಸಿಂಧುವಿನೊಳು : ಮಿನುಷ ಪೆನಲವರ್ತುಲಾಕಾರರಿಂದ ನೋ° : ಘನವಾದ ಕಂಬವಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆನಲು ಕ | ಣ್ಣಿನಿದಿತ್ತು ನುಣೋರಲ್ ಮಂಜಸವವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ - ಮಿತಸಂಗದೇಶದೊಳ ಪ್ರಮುವನಾರಮೃತಾಂತು | ವರಜನಂ ದಿಟ್ಟಿಸಕ್ಕರೆ, ಬರ ಪರಿಸಕ : ಮಮೆವ ಕೊರರ್ಗಲೆಂದು ಪಿ) ಸುರಲಲಾಸಿತಭಯದಿ | ತಿರುಗದೆಡೆಗಟ್ಟಿದೆ' ಮೃದುವಾಗಿ ಒವ ಭಾ , ಸುರಕಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಮಾಂಗಲ್ಲ, ವರಸೂತ್ರದಿಂ ಚಿತ್ರಮಂದೆನೆ ಲಸದ್ದಿನ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ೩೩! ಇರುಳ ಪುರದ ಲಾಂಛನಂಬುಗರ ಸೈck : ಯರವಸುವಷ್ಟನಾಗರ ಪಗಲ್‌ಮೈಕಾಂತಿ : ಕೊರಗರಿಗಳಕೂಡರಿಷ್ಟನಷ್ಟವನ್ನು ಗಗನಗತಿಗೊಳಗಾಗದ .