ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿದಹಾತ್ಮ *. ಸದಮಲಾದರವಿಸ್ಸುರದಲ್ಲಿ ಕತತಿ ' ರರನಪ್ರಭಾವಿತನಕ ಪ್ರಚಲೋ' ಸುಧೆ ಚೂರ್ಣಕುಂತಲಲಸಕ್ಕೆ ಸುಶಟಲ ಸುಕಲಾತರಂಗಸಂಗ 1 ಉದಿತಳಾವಿರಾಜಂ ನಿವ. ನೋವಿದrವಾಸ, ಮನೆ ಮುವವನನಿರ್ವಸುತ್ತಿರಕ್ಷಿಸಿದ ಸವಿ 'ಗರ್ವತಿದೇವಿಯ x2 ಈ ತsದೊಳಗಜರು ಸುಮ-ಪದಾದಿಕ ರಾತಿರ್ಶ?, ಸರಧಿಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರೈಸು=ಬಕರೆಅನುವಿಸತಾಯಂದಿಯರಲು ' ಓತ ಗುಟಪೂತನವು ಏರಿಸಕೆ ಬಾಳೆಂಬ - ವಾತ 'ನ'ರಾಧಾ' ಸಿಸೆ : ದಾತಗಳ ತಿನಗರಂಮಸ ಸರ್ತಾಗೆ ನು೦ಬುದು ಬರುತಿರ್ದನು ? -ಕೈ ಇತು : ಏಯ ಸcಧಿ, ... . - :- | ..ಒಮೆಯ ಸp | ಸೂಚನೆ: - 11Jತನವಿದೆ. ವ್ಯಕ ಪಾರಣೆ ವರದಿಡೆತರ' ವತಿ ತಿ ರವ ನ'ದ ಸತಿಸುತೆಶನೈತದ ದಮನವಿ ತನಕನುವಾದನು || ಧರಣಿ:ತಾಪಂಕಾಪಕರ ಕರಟಿತನು , ಪರಿವೃತ ಸರಸಿ- ಪ್ರದ್ಯಜಿತ ಆತಾ ಸುರವರ ವಾರವತಿಸತ್ತಾದ ಕಾಯಜಪಿತ ಜತಮಹಾಕ್ಷ . ಪರವರಮಣಿಯ ಕಪ್ಪತ ತಿನ ಭಸ್ಮಧಾ ಸುರಪುರ ಪುತ್ರಮವಿನಾಶ ಸಾವಿರ ಗರಳಕಳ ಸಾಸಭಮುಖsuದಿನಾಥ ಕh #o! ]