ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


.

ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾಶ್ಯಕಲಾನಿಧಿ. ಕಕಾಮನದೈತವರಣವಾಮುಕರ ವಿಕ್ರಮಾಕ್ಷರ ವಿಭವ ಕೊಬಲಗ' ! ರಕ್ರಮದಾನಮಹಿಮಾತಿತಯಮಂದಿರದವೊಲು ಹೇರಂಬನಾತೆ ! ಸಕ್ರಚಲನೆಶೃವಣವರಗಳ ವಿಕ್ರಾತಿಯ ಕನರ್ದ ಕವನ : ಫೆಸುವ ಚಕ್ರವಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಾಡನಾಯಕಿಯ ಪಾಲಿಸುಗೆ ೮-ಲೆಯಿಂವ ! or! - ಇತು ಗೆಐಯ ನಾಮನ ತಪತ್ರವೆ. ರಂತೆ ಗೆ ಇನೊಡನೆ ತಾಂ ಪ್ರಸವದ ಸಂತಸ ಸಾಷ್ಟಾಗಡಣೆನುನ ನಡುತಿರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 1 ಸಂತಪ್ಪ 5th ಓhುರಸುತಗೆ, ಕರು ೧೭ ತು ಎಡ . ನನ ಸ್ಥಾರ್ಘ ಮ ತವಿಳ ಆವಾಸುವೆನೆ. ಜಗತುತಿ ಕೆ ಇವಳು '೩೦ - ೧೦ಟಸಿ.ಬಸವಲತರವ ಗದು 'ಏನನನನನನನನನ ಸದ ಒರೆ' ವನವಾ•ನದಿ ಮೊ೦? ಸವರಾರುವ ಮದುವವರನ್ನ ವರ .. ಕೋದ ಸರಾಸರಪಿತರಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವನ 'ರಾಸ್ಪರರC'ಸ್ಟಮದವೇಧನೆಗಿಂತವನು ೩೧ ' ಬಚ್ಚನ ಬಿಸಲೆ ಮಗನೆ ಕೊಡುವ ಸಲ " ಬುಗೆಯಲು ಆಸನ ತವದಾದ ಮಗ. ಗುಮಿಗೆಯ ಭಕ್ತಿಯನ.ಜಿ ನೈವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೆನಳ ಕರುಣರಸದಿ !! ಮಿಗೆ ಬಾದ- ನಾಮವ ಕರಾ ಜಿಗೆ ಶಿರೋರತ್ನ 'ನೆಂದು ಕಳಾಸ: ದಗಜಾತ ಶರಣನ ಸಂತೈಸುತಾಳಮರ ಮಳದಿ: ಪೊಟ್ಟಳು !೩' ಚಂದರ್ಯದ ಚದುರಡನ ಕಳಭನಿಭ ? ಮಂದಗಮನವ ಮಾಸಿಸಿದರಡನ ಕಕೀರ ; ದುರಮಮಿಸುಮಗವಿನುರಿಯುಸುರತಿಯರೂರನೆಯಳ್ಕುಳಾಯವಿಸಿ | J