ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿಂದಿರತ್ನ.

  • Y

ಕಳಸ ಕುಂತಳದ ಕಾಂತಮನೆ ಕಡೆ ಸೂಟ : ಗಿಜಿಸವ ಸಿಡಿದೆಳ ಸೀY2ಟರ ಕಡೆ ಕುರು , ವಿರಲ್ ಮಿಕ್ಸ ರವನದ ರಮಣವನಕತೆಸರನರಸಿಬರತಿರ್ವಳು !! ಇಳರಸನ ಜxವ ವದನ ವನಜರಬೇಕು ! ತನಂ ತವರಿಸುತಿದೆ ತೋರುವ ನಮುನವಳ ಕರಿಯರವ ನರೆ ನಗುವ ನಡು ೨೨ತತವ. ನ ದ ತನು ಇವನು; ಸುರುಟಗರದ ಕY'ಮುರಗನನುಸ್.ಸಿ ಸಿ ವರೆಗಿಳಿದ ಸಿಡಜಡೆ, ತರುಣಿಯರ ಸnಸುವ ವರು ಗಿರಿವರಸಸತಯಾಟಲದೆ ವಸಿ ವಂದಿಸಿ ನಡೆತವರೂಡನ ೩೪ ತಾರುತರವಾವಹ ಕರಕತ ಸ. ಕೃತವಾಯತನ' ಕೃತಾವಸ೦ತಾ ಕಾರವಿಲಸತ್ತಳೆವರ ವಿನಾಂಕರನನೆಸವ ನಂಜರ: ಮೀ' ಪೊರೆಗದ ಕಟಾವಕ್ಸ ಪದ, ಊರು ಕೃತಕಾಚಲಿಗಳ ತಿರಸ್ಕರಿಸ ಪೋ: ವಾಹ್'ನಂಗನೆಯರೆಡವವನೆ ಭವನಕಾತಧವನಕ್ಷತರುತಿರ್ದಳು ೩೫ ನಡೆಗಟಗ?” ಕವಿಯದು ಜಾನಿರ್ಟಿ . ರ್ಮುಡಿಯಿಕ್ಕಿದ ಭ್ರಮರ ನೋಡದಂತೆ ಪೊ ದೊಡವಾಂತಳಳಗಿಳಿಗಳು ಮಾತಿನ ಗಲಗೋಳದಂತ ವೈರ್ಡರದ ಕಡುಚ೨.ಮುವಿಕೆಗಳಧು “,ಎ ಟೈಡಮೋಳೆದು ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಕಳ್ಳದಂತಾಗ ಸಿಡುಮುತ್ತುಗಳ ಸಾರವ ತಳೆದು ನಡೆದ ಭವಾನಿ ಧನಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಡಿಗೆ ಗಿಣಿ .೦ದೆ ನರನ•: 'ದವು ಕಣು T . ಸಿಡಿದುಗೆ ಮಿಗಂ ಪು ಕಟ್ಟಿದವ ಕಚ ಯ ದ. ಸಶಗರಕ ಸತ್ತುಹಿಸುಕ್ತಿ ಸಿವೊಕ್ಕವಳೆವಾಸ. ಬಿ'ಸxಾಗಿ ಆಡಯವು ಪಾವು ಹೊತ್ತೊಗೆದೆ ಸಣ್ಣ ಸೆಳ , ನಡುವಿನಯತಳ್ಳಿ ಸಿದ ಗಿರಿಯ ಸಾ| ನುಗಳ ಸರಮುಡು” ಸರ್ವ ಕೆಳದಿಯರಡನ ನಗಜಾಟ ನಡkದಳು 11