ಪುಟ:ಪಂಪಾ ಶತಕಂ.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧ ಸಸಾಶತಕ - ಮನೆ ನವಿಲಾಗೆ ಸೊಂಡಿಲನಿದಾಗೆ ಸುತರ ಪಿರಿದಾಗೆ ಯರ್ಥದಾ | ರ್ಜನೆ ಘನವಾಗೆ ಮನನಮವಾಗೆ ಬದನೇನನೆಂದವೆಂ | ತನತನಗುಟ್ಟುವಂಕುರಿಸುತುಂ ನೆರೆ ಪಲ್ಲವಿಸುತ್ತೆ ಪವುತುಂ || ನನೆಕೊನೆವೊಗಿ ಮಾಯೆ ಕೊಂಚಾಡದೆ ಮಳೆ ಹಂಪೆಯಾಳ್ನೇ | - ವರಪುಂ ಶಂಕರಾ೦ ಸಕಲಜನಹಿತೋಪಾಖ್ಯನಾನಂದಸಾಂ | ರಕಾಯಂ ತಾನಜೇಯಂ ಧವಳ ತರ ತನುಜ್ಞಾನಾನಂದಕಾಯಂ | ಪರಕಾಲಂ ಗೀತಲೋಲಿಂ ಕಮಲಭವಿರಲನೇದಾರಶೀಲಂ || ಕರುಣಾಲಗಂ ವೀತಸಂಗಂ ಮನಸಿನವಳಂಗಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗಂ ||ರ್೭ - ಎನಗಾಳ್ಯಂ ತಾನೆ ನಿಳ್ಳಂಕರಿಸತಿತನುವಂ ನೀನಿಂತೊಪ್ಪೆ ಬಾಂ! ಘನಗಾಢಂ ವೆದಗೂಡು ಸಕಲಗುಣಗಣಪತನತ್ಸಂತರೂಢಂ | ಮೈನದೀನಂ ಚಿತ್ರ ಕಾಶಂ ಶರಣಜನಸಮಾತೋಪ್ರನಾನಂದಕೋಶಂ | ಮುನಿಸಂಗಂ ಸತ್ಸಂಗಂ ಕರುಣರಸತರಂಗಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗಂ | vo - ಪ್ರೊ.ಗಟೆಂ ಮಿಕ್ಕಿನ ಚಕ್ರಪಾಣಿಸರಸಿಜೋದ್ಧೂತಸಂಕದನಾ | ವಿಗಳಂ ತಾನೆನೆ ಮರ್ತ್ಸಕೀಟಕರ ವರಾತಂತಿರ್ಕೆ ಮತಾನನಂ || ಪೊಗದೊಂಬಿನಿತ ಹರಂಗೆ ಶಶಿಭೂಷಂಗೀತರಂಗೆಯೇ ನಾ || ಲಗೆಯಂ ಮಾಯಿದೆನೋಲ್ಲು ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂಗದೇನೆಂದಪೆಂ | vo ಮನುಜರ ಮೇಲೆ ಸಾವವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಪದ್ಧನುಂ || ತನತನಗಿಂದ ಚಂದ್ರರವಿಕರ್ಣ ದಧೀಚಿಬಲೀಂದ್ರನೆಂದು ತಾ || ನನವರತಂ ಪೊಗಟ್ಟು ಕಠಬೇಲೆ ಮಾನವ ನೀನಹರ್ನಿಶಂ | ನೆನೆ ಪೊಗರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಕಡುಸೊಂಪಿನ ಪೆಂಪಿನ ಹಂಸೆಯಾಳನಂ || ೪೦ ಎಡಹಿದೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ನಿಡಿದಾದೊಡಮಿಲ್ಲುಸಿರಿಕ್ಕಾತಿರ್ರ ೧೮ || ತಣದೊಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕು ಬಿಡತಿದೊಡಂ ತರಿಸಂನೊಡಿಲ್ಲ ನೀಂ || ತೊತ ಸಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿದೊಡವಿಲ್ಲವಿದಿ೦ತಿರದಿಂತು ಕಟ್ಟು ಪ್ರೇ || ಪ.ಡಕೆ ಕವುವಿಕೆ ಮುನ್ನ ತೆ ಹಂಸೆಯಾಳನೇ v೩