ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ. ಅಶುದ್ಧ. ಶುದ್ದ. ಪ್ರ. ಪದ್ಯ. ೧೮ತಿ. ೨೧೬ ೧೮೪ ೨೨೨ ೧೮೫ ೨೨೪ ೧೮೬ ೨೩೨ ೧೮೭ ೨೩೮ ೧೮೮ ೨೩೯ ೧೮೮ ೨೪೧ ១០ ೨೪೫ , ೨೪

  • C

೧ ಶಿವಸ್ಕಾಜ್ಞಾ 12 ೧೯೬ ೧೯೭ • ೭೭. ೩೭೯ >> ೧೯೮ ೧೯೯ ೨೦೦ ೨೮೧ ೨೮೪ ೨೮೮ - ೧ ೧ ಸಂಬಧಿ ಸಂಬಂಧಿ ವೆ?೦ ನಿವೆ ಒಳೆವು ಬಳೆವು ಫುಟ್‌ನೊಟ್ ಗೂಪಾ ಗೊಳಿಸು ವೊಳಪುಗೆ ಮೊಳಪುಗೆ ಸುರಚಿತ ಸುರುಚಿರ ಋಗ್ಯು ಜು ಋಗ್ಯಜು ರೂಪವಾಗಿ ರೂಪನಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಶಿವಸಾಜಾ ವಿರಾಟ್ಟಿ ವಿರಾಟ್ಟಿ ದನುತು ದೆನುತು ಪೂಬ್‌ನೋಟ್ | ಸರ್ವ ಸಸರ್ವ ನಕಾಯೋ? ಅಕಾಯೋ? ಘಟನೂಟ್೧ ನೆವಾನ ನೈವಾನ: ವಾದಂ ಪಾದ ಭೇದವನೆಸಗಿ ಭ:ದನವೆಸಗಿ ಸಂಹಾರಾ ಸಂಹರಾ ಶೃತಿಕುಲೆಶ್ವರ ಶ್ರುತಿಕುಲೆಶ್ವರಾ ವಜಡತ ಮಜಡತ ಉರವಿಣಿಸಿ ಉರವಣಿಸಿ ಎನುತ ಮೆನುತ ಪವು ತಪವು ನಿರನ ನಿ?ರನ ಪೂಟ್‌ನೋಟ್ ಧೂಮಾ ಭೂಮಿಾ ೨ನೆ ಪೂಟ್‌ನೋಟ್ ಮತ್ತೂಹ್ಯನ್ಯ ಮತ್ತೊಕ್ಕನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲಧರ್ವ ಅಥರ್ವ ಭುನುತುಂ ಯೆನುತು ಗುಣಿ ಗುಣಾ ಪೂಟ್‌ನೊಟ್ ತದ ಹೆ? ತದ್ದ ಹೈ ಯಸ್ಕಾಂತನಾನಿ ಯಸ್ಕಾಂತಸ್ತಾನಿ ತತ್ರಯಿನೆ ತತ್ರಯನ ಯೆತ್ತ ಯೆನುತ್ತೆ ಸರ್ಮ ಸರ್ವ ಆ Testf findset #ಕೆತ

  1. ...................... .....

೨೨೧ - ೩ ೩ ೨ * C | ܦܘܦ ೨೦೩ ೨೦೪ ೨೦೫ ೯ 8 6 5 : ? ೨೬ ೨೮ ೩೧ ܕܕ

  1. ಏಣ್ಣೆ :
  • * * * * * *

೩೫ >> ೩೫