ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧, ಒ " ಬಿ ಹ ತ ಣಾ ಮ೦ ಜ8 ಲ್ಕುದುರೆಯಂ ಹಸರಾಸ್ತಮಾನ ಕಾಲದೊಳು ಆಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊ ಟು ಆ ಪೊಳಲಿಗೆರೆನಾಯಕನಾ ಕರಾಳರಾಯನ ಹಮಾಗ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರು ಅರೆ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯೊಳು ನಿಂತಿರ್ದಾರಾಜಾಜೆಯಾದ ಸುದರ್ಶನೆಯು ರಾಜನಂ ನಂನೋಡಿ ಮನ್ಮಥನೇನಾದರೂ ಮೂತಿ೯ ಭವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡೆ ಯಂತನೋ ನಳಕೂಬರನೊ ಎಂದತ್ಯಾ ಶ ರ ಪರವಶಳಾಗಿ ಚನ್ನಾಗಿನೋಡಿ ಇವನ ಪಾತಿಶಯವಂ ಕೊ೦ಡಾ ಪಿತಾ ಇವನೇ ನನಗೆ ತಕ್ಕ ನಲ್ಲ ನೆಂದು ನಿಶ್ಚಿಸಿ ಉಂಡು ಸಂಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪುಷ ಸವಮಂ ಕಂಡ ಭ್ರಮರಂ ಬಂದೆಗುರುವಂತೆ ಲ್ಯುರೆಯಂ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅದು ಆಧಾ೦ತರಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಮಹದಾನಂದ ತುಂದಿ ನಾಗಿ ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ಸಖಾಸಕ್ಕಿಳಿದು ಬರಲಾಕೆಯು ರಾಕಾಚಂದಿರನಂ ಕಂದ ಮುದ್ರನಂತೆಯ ಸರ ನಂಕ೦ತ ಹದಿನಿಯ೦ತೆಯ ಆನಂದಾಣ೯ವಮಗ್ನ ರಗಿ ದಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ತಪೂರಿತ ಕನಕ ಕಲಶಗಳೊ, ಕಾಮುಕ ಜನಚಿತ್ತಾ ರ್ಷಣಮಂತ್ರದೇವನ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಎನೆರಾರಾಜಿಸುವ ತನ್ನ ಒ ಓಕುಚ೦ಗ ತನವಕ್ಷಸ್ಪಲಮನೆ ತುವಂತಾಲಿ೦ಗಿಸಿಕೊ೦ದು ಸರಸೋಕಿಸೀ ಇಾರ ಮತ್ಯಾ ಚುಂಬಾವಿ ಮನ್ಮಥವಿಲಾಸ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಂ ಗೈಯುತ್ತಾ ಅಂತಃಪ್ರರಕ್ಕೆ ಎಳದೊ ರ ಮಣಿಮಂಚವಾಂಸಾರಿ ಸ೦ತೋಷಕ್ಕಾ ತಳಾಗಿ, ಆತನೊಳು ಮನ್ನ ಥಕೇಳಿ Iಳು ಸುಖಿಸುತ್ತಿರ್ದು, ನಂತರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಭನು ಗಾಂಧರ ತಿಂದಿನಿಂಕೈಯಂವಿಹಿ ರುವೆನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನದ ರಾ ಯ ಬಂದು ನನ್ನೊಳು ಸುಟು ತುತ್ತಿರ್ದು ಅರುಣೋದಯಾತ್ ಶ್ವವೇ ತೆರಳ ಹುದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂ ನೆಲ ರಿ. - ಕೆಂದು ವಿನಯಳಾಗಿಬೇಡುವ ಸುದರ್ಶ ಯಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲಾ - ಕಿರುನಗೆಯಿ೦ಕೂಡಿ ಆಕೆಯಂ ಬಿಗಿದ " ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಸರಸಸಲ್ಲಾಪಗೆ >ಂದಾಕೆಯ ಅಂತರಂಗಮಂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನುಸಾರವಾಗಿ ನಡುಕ ತುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನವಂ ಕೋಟು, ಆ ರಾತ್ರಿಯಂ ಸುಖವಾಗಿ ಕಳೆದು ಸೂ ದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮೇ ಆಕೆಯಂ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಆನುಮತಿಯಂ ಗೊಂಡು ಕೀಲುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಂದಿಳಿದಿದ೯ ನೆಲೆಯೊಳು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿಸಿ, ಅಡುಗೂಲಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಂ ಸೇರಿ, ಸ್ನಾನ ಭೋಜನಾದಿ ಗಳಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಾತ್ರಿಯಾಗುವದಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿರ್ದು, ನಂತರದೊಳಾ ತೇಜಿಯನೇರಿ, ರಾಜಾಜೆಯಾದ ಸುಂದರೀಮಣಿಯ ಸೌಧವಂ ಸಾರಲಾಕ ಮೆದುರ್ಗೊಂಡು, ಏಕಾಂತಃ ಪರಮಂ ಸೇರಿ, ವಿವಿಧಭಕ್ಷ ಭೋಜ್ಞಾದಿಳಿ೦ದೀರಾ ಜನಂ ಉಪಚರಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ಗಂಧ ಪುಷ್ಯ, ತಾಂಬೂಲಗಳಿ೦ ದುಪಭೋಗಗಳಂ ಗಳಿ ಸತ್ಯ, ಶುಣಿಚಿತ್ರ ಮಂಚದೆಳಾತಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಪಚಡಿಸಿ, ಅತ್ಯಾನಂಡಸುತನು - ೧ th)