ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೨ ನೇ ಪ್ರಕರಣ. ಗಂಡುಗೆಟ್ಟ ಹಿಂದೂದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಬರ ದಾಳಿ. s (ಕ್ರಿ. ಶ ೭ ೮೦-೮೦ ವರೆಗೆ) ಹರ್ಷನ ತರುವಾಯ ದ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು:- ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಮಹಾ ರಾಯನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪುನಶ್ವ ಹಿಂದು ನಾನು ಇಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಹೋದ ಹೊರೆಯ೦ತಾಯಿ ತು. ಹರ್ಷನ ನಾವೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ cದ ಒಂದು ತೆರನಾಗಿ ಕಾ೦ತಿಯ ಧ್ವಜ ವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆ ಈ ತನ ಕೈಯಾ ಸರದಿಂದಲೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಕಳಸಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹರ್ಷನ - ೨ ನೆ ಡನೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಹಿಂದು ಧ್ಯಾನದೊಳಗಿoದ ತಳವನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಕೊ೦ಡೇ ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಹರ್ಷನ ತರುವಾಯ ಮೌಖರಿಯೆ ೦ಬ ಹಳೇ ಮನೆ ತನದೊಳಗಿನ ವರ್ಮಾ ಅರಸರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆ ಲವಂ ಬಾಗಿ ಕನೋಜದೊಳಗೆ ಅವರಾಳಿಕೆಗೆ ಮೊದಲಾಯಿತು. ವರ್ಮಾ ರಾಜರು ಹೇಳುವಷ್ಟೇನೂ ದರ್ಸದಿಂದ ಆಳ ಅಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಶೋವರ್ಮನ ಅಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ವರ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಗಳು ತಟ್ಟಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸ ನಾದ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ ನಿಂದ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯ ಶೋವರ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಹೂಡ ದೋಡಿಸಿ, ಹಿ೦ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷನಿಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕೇಸರಿಯಾದ ಪುಲಿಕೆ ಶಿಯು ತೋರಿಸಿದ ಕೈಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. ವಿನಯಾದಿತ್ಯನ ಈ ಗೆಲವಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದೃಷ್ಟಿ ಯಿ೦ದ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಮಹತ್ವ ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ದೇಶಾಧಿಪನಾದ ಯ ಶ ವರ್ಮ ನಿಂದ ವಿನ ಯಾದಿತ್ಯನು ಆತನ ಪಾಲಿಧ್ವಜ, ಮಕರತೋರಣ, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ,