ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


400 ಕರ್ಣಾಟಕ - (ಸಂಧಿ, wwwwwwwwww ~~•••••• • • ••••••••• ಇಕ್ಕಳಗಣ ಕರಚಿದ ಕೆಂಗೂದ೮ || ಪೊಕ್ಕನೂಸ೮ ನಿಡುಕುಂಗೋಣ ಬಿಡುಬಾ | ಯಕ್ಕುಳಿಸಿದ ಸಸಿಡೆತಿಮುಜ ಬಲ್ಗೊಂಡಿದೆ ಮೊಲೆ || ಮುಕ್ಕು ಅವಲೆ ಮುದಗ ನೀಡುಂ | +9ಕ್ಕಲವಂ ಪೊದ ಮೆಯ್ಯೋಳೆಸೆವ ಪ | ರಕ್ತ ಸಿಮರ ತಂಡಂ ನಡೆತಂದುದು ತಪ್ಪುರಧರಣಿಯೊಳು || ೦೭ ಮೊದಲೇ ಮೊಹರದೊಳೆ ಮಲಗೊ೦ | ಡದಟರರಸುಮಕ್ಕಳ ಹೆಟ್ಟುಗೆದುಕ | ಮುದದಿಂ ತೋಳು ಡೆ ಬೇವ ಸಲವು ಕುಂಡಂ ಕಣೋ ಪ್ಪಿದುವು || ಕದನವಿಜಯಜಯಭೂರಮಣನ ಜಯ | ಸುದತಿಯು ನವಮಾಂಗಲ್ಯವಿಧಿಯೊಳಿರ | ದೂದವಿದ ಹೊವಾನಲಕುಂಡದ ಭಂಗಿಯುಮಂ ನೆನೆಯಿಸುತ | ov ಎಂದ ಮಹಾಸಾಹಸಿಗಂಗಾ ! ನಂದದಿ ನಿಃ'ನಿಂಬೆಯ ತನಿವಣ್ಣ | ತಂದು ಕುಡುವೆನನುತುಂ ತತ್ತುಂಡೋದರದಿಂ ಪೂನಡ ವ || ಮಂದಗಮನೆಯೊರ್ವಳೆ ವಾಸತಿ ಬಗೆ | ವಂದು ವಿರಾಜಿಸಿದಳೆ ದ್ರುಪದೇಶ್ವರ | ನಂದನೆದಗ್ನಿ ಮುಖದೊಳುದಯಿಸಿ ಪೊ ಒಮಡುವಿರವಂ ಪೋಲು ||or ಕಡುಬಿನದದಿನೊ೦ದು ಮರುಳೆ ಶಬದಿರ ! ವಡೆದು ನೆಲದೊಳುರುಳಿರಲದನೀಕ್ಷಿಸಿ | ದಡಿಗರು ಮುಂದದು ನಿಜದಿಂ ದೆಣಣನೆನುತವೆ ಬಂದ || ಆಡಿಸಿ ಪಿಡಿದು ನುಣ್ಣನೆ ನುಂಗಲ್ಲದ 1 ಆಡಲಂ ಎಗಿರುತ ನೆಲಕೆ ಪೊ೨ | ಮಡುವಂದಂ ಪೋಲದು ಉನಂದಿನ ವಾತಾಪಿಯ ತದಿಂ || ೩೦ ಒಂದು 'ಬಿಣವು ರ್ಖಾಗವಡೆದು ಬಿ | ಂದೆಡೆಯೊಳಗಿರಲಾಯಿಪೊಸ ಲ | ನಂದಿಸಿ ಮತವದೊಂದು ಪೆನುಮಂ ತಂದೆರಡು ಕೈಗೆ ||


-- F• ನೆನುಕುಂ ಗ! $ ಮುಟ್ಟೆ ಜ ಗ!! .. ಳಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಗ! 8, ತೋಳೊ ಡೆ ಗ!! 1. ಶರದಿರ ಗ. * ಬೆಣಂದಿರ್ಭಾಗೆ, ಈ11